Topics

Zaahir O Baatin

 

Oper ki tafseel sey maloom hota hey ke kisi cheez ki hayat ka zamani rukh batin aur makani rukh zahir hey. Hum jis cheez ko zahir kehtey hain es ke tamaam naqsh-o-nigaar “makaniyat zindagi” par mushtamil hain lekin yeh jis bisaat par qayam hain wo zamaniyat hey. Bagher zamaniyat ki bisaat ke Kainat ka koi naqsh zahoor mein nahin aa sakta. Jab yeh maloom ho gaya ke in tamaam mazahir ki bisaat zamaniyat hey jis ko hum maadi ankhon sey nahin dekh saktey tu yeh tasleem karna parey ga ke tamaam mazahir ki buniyadein hamari ankhon sey makhfi hain. Tasawuf mein zamaniyat ka dusra ka naam Nasma hey. Yeh aisi roshni hey jis ko khala keh saktey hain aur kahla aik wajood rakhta hey. Dar’asal yeh aik harkat hey jo Azal sey Abad ki taraf harkat kar rahi hey. Es safar ke peheley daairah rawaani ka naam “Aalam Malakoot” hey jis ko manfi ansariyet ka Aalam keh saktey hain. Hum pehley Nasma , mufarid aur Nasma murakab ka tazkirah kar chukey hain. Zamaniyat ki tarkeeb Nasma mufarid sey hoti hey aur makaniyet ki tarkeeb Nasma murakab hey. Farishtey, jinaat aur in ke Aalam wo naqsh-o-nigaar hain jo zamaniyat ki tarkeeb par mushtamil hain lekin Aalam-e-Maadi aur es ke mazahir makaniyat ki tarkeeb ka natijah hain. kahla ki akhri harkat ka naam zaman ya Nasma mufrid hey aur fasla ki dohree harkat ka naam “Makaan” ya Nasma murakab hey. Awal awal tu kahla mein jo lamehsoos harkat waqey hoti hey wohi “ Mowalieed Talasaah” ki asal hey. Es harkat mein jis qadar tezi e raftaar peda hoti hey es hi qadar Nasma ka hajoom barh jata hey. Yeh hajoom do maratib par munqisam hey. Aik martabah “Ain” dusra “Makaan”. Ain ko maahiyat aur makaan ko mazhar keh saktey hain. Ain gurez (manfi) hey. Makaan kashish musbat hey. Jab dono ki ijtimayet mein kashish ka galbah hota hey tu “Allam-e-Nasoot” (maadi duniya) ki shkalein waqoo mein aati hain. In ko maadi jism kaha jata hey. Lekin jab gurez ka galbah hota hey tu malakooti shaklein wajood mein aati hain. Malakooti makhlooq ke do mratab hain. Aik martabah mein Ain ki sifaat ka hajoom Imkaan ki sifaat ke hajoom par gaalib rehta hey. Es martabah ki makhlooq ka naam malaikah hey. Dusrey martabah mein Imkaan ki sifaat ka hajoom Ain ki sifaat ke hajoom par gaalib aa jata hey. Es martabah ki makhlooq ka naam jinaat hey. Nasma jin do rukhon par mushtamil hey, in mein aik rukh gurez hey. Gurez ki tafseel yeh hey ke insan ki zaat jo roshniyon ka majmoa hey, es ke andar do harkaat musalsal waqey hoti rehti hain. Aik harkat zaat ke anwaar ka kharij ki taraf mutawatir safar kartey rehna. Dusri harkat kharij sey nehron ki roshiniyan barabar apney andar jazb kartey rehna hey. Goya Nasma ki do sifaat hain. Aik malakooti dusri bashari. In dono’n sifaat mein har sifat aik asool ki paband hey. Koi fard kharji duniya mein jitna mustaghraq hota hey es ke nuqtah e zaat ki roshniya’n itni hi zaaiya ho jati hain. Yeh roshinyo’n ke gurez ka pehloo hey. Yeh wohi roshniya’n hain jin ki sifat “malakiyat” hey. In roshniy’on ke zaiya honey sey malakiyat ki sifat bhi zaaiya ho jati hey. Nuqtah zaat mein roshniyon ki aik muayan miqdaar hoti hey jo malakiyat aur bashariyat ka tuwazan qayam rakhti hey. Agar es roshni ki miqdaar kam ho jaye gi tu hewani aur maadi taqazey barh jayin gey. Malakiyat ki sifat Aalam-e-Amr mein saood karti hey, es liye ke es sifat ka markaz “Aalam-e-Amr” hey. Es ke baraks jab malakiyet ki sifat kam ho jati hey tu maadi taqazey fard ko asfal mein khench latey hain. Wo jitna asfal ki taraf barhta hey itna hi kasafato’n aur saqal mein izafah ho jata hey. Bilfaaz degar es ki tawajo “Aalam-e-Amr” sey hat kar asfal mein muqayed ho jati hey.

Topics


Loh o Qalam (Roman)

Qalandar Baba Auliay (R.A)

“Guftah O Guftah Allah Bowad Garchah Az Halqoom-e- Abdullah Bowad” key misdaaq Haamil Ilm-e-laduni, waqif israar kun fakoon, Murshid Kareem, Abdaal-e-Haq, Hassan Ukhra Muhammad Azeem Barkhiya, Hazrat Qalandar Baba Auliya Rehmatullah Aleh R.A ki zabaan-e- faiz-e-tarjumaan sey nikala hua aik aik lafz khud huzoor baba sahib Ke roohani tasaraf sey merey zehan par naqsh hota raha….. aur phir yeh Ilhaami tehreer Hazrat Qalandar Baba Aliya R.A ki Mubarak Zuban aur is Aajiz ke qalam sey kaghaz par muntaqil ho kar kitaab “Loh-O-Qalam” ban gayi.

Merey paas yeh roohani uloom nou-e-insaan aur noo-e-jinaat key liye ek wirsah hain. Main yeh amanat barey boorho’n, insaan aur jinaat ki mojoodah aur aaney waali nasal key supard karta hoon.

 

 

Khwaja Shamsuddin Azeemi