Topics

Kainatee Nuqta, Fikr e Wajdani


Shey ka mushahida hi shye ki fehum ka baayes bantaa hai. Shye pehlay insan ke mushahiday mein daakhil hoti hai. Phir fehum yani shaoor mein baryabi paati hai lekin yeh aakhri manzil nahi hai, Aakhri manzil Lashaoor ya Wraye Shaoor hai jahan shye apni haqeeqat mein paivest ho jati hai. Yeh satah Shaoor ki gherayee mein waqey hai. Guzishta safhaat mein hum ne es sataah ko be rang ya Khaffi kaha hey. Yeh satah Shaoor se neechey aur Waraye Be Rang se oper waqey hai.

Jab hum kisi cheez ka naam lete hain tu wo sun’ney waley zehan(Rooh) mein warid hoti hai. Maslan jab Sooraj kaha jata hai tu sun’ney wala apne dakhil mein Sooraj ko mehsoos kart ahi jo Sooraj kharij mein hey es se dakhli Sooraj ka koi ilaqa nahin hey. Yeh Dakhli Sooraj Zehan ya Rooh ki wardat hai. Tamam duniya mein jitne Sooraj ke barey mein sochtey ya suntey hain in sub ka nuqta e wardat ek hi Sooraj hey. Yeh ek haqeeqat hoyee jis mein koi taghayur nahin hota. Goya yeh ek Haqeeqat Sabtaa hey. Jab hum kisi aisi shey ka naam suntey hain jis ko hum ney kabi nahin dheka tu bhi wo un dhekhi shey Haqeeqat Sabtaa ki soorat mein zehan ke ander dakhil hotee hai maslan kisi shaks ney khud ko nahin dheka lekin jab wo khuda ka nam suntan hai tu es ke dakhil mein ek haqeeqat ke warid honey ka ek hi kayenati nuqta. Jis ke ander sirf Kainat hi nahin balke wara e Kainat bhi mojood hai. Yeh hi mehsoos nuqta jahan tak Kainat ka ahata karta hey lafz Jama Ya Ain Ain Al Yaqeen se tabeer kiya jata hey. Lekin jab es nuqtey mein Waraye Kainat bhi dakhil ho jata hey tu Haq Al Yaqeen ya Jama Al Jama kehlata hey.

Topics


Loh o Qalam (Roman)

Qalandar Baba Auliay (R.A)

“Guftah O Guftah Allah Bowad Garchah Az Halqoom-e- Abdullah Bowad” key misdaaq Haamil Ilm-e-laduni, waqif israar kun fakoon, Murshid Kareem, Abdaal-e-Haq, Hassan Ukhra Muhammad Azeem Barkhiya, Hazrat Qalandar Baba Auliya Rehmatullah Aleh R.A ki zabaan-e- faiz-e-tarjumaan sey nikala hua aik aik lafz khud huzoor baba sahib Ke roohani tasaraf sey merey zehan par naqsh hota raha….. aur phir yeh Ilhaami tehreer Hazrat Qalandar Baba Aliya R.A ki Mubarak Zuban aur is Aajiz ke qalam sey kaghaz par muntaqil ho kar kitaab “Loh-O-Qalam” ban gayi.

Merey paas yeh roohani uloom nou-e-insaan aur noo-e-jinaat key liye ek wirsah hain. Main yeh amanat barey boorho’n, insaan aur jinaat ki mojoodah aur aaney waali nasal key supard karta hoon.

 

 

Khwaja Shamsuddin Azeemi