Topics

Salik Majzoob, Majzoob Salik

 

Alqaa do Ilm par mushtamil hey. Tasawuf mein aik ka naam Huzoori aur dusrey ka naam Ilm Husooli hey.

Jab koi Amr Aalam tehqeeq yani waajib kuliyaat ya “joo” ke marhalon mein hota hey. Es waqt es ka naam Ilm Huzoori hey. Ilm Huzoori qurb-e-faraaiz aur qurb-e-nawaafil dono surton mein salik ya mazjoob ki manzil hey. Aksar ahl-e-tasawuf ko salik aur mazjoob ke maani mein dhoka hota hey. salik kisi aisey shakhs ko samjha jata hey jo zahiri aamaa ya zahiri libaas sey muzayen ho. Yeh galt hey. Kisi shaks ka waajibaat aur mustahebaat ada kar lena jin mein faraaiz aur sunatein bhi shaamil hain, salik hone ke liye bilkul na’kaafi hey. Sahibe-e-salook honey ke liye batini kefiyaat ko basurat uftaad tabai tor par mojood hona ya ba’surat iktsaab latayef ka rang mohabat aur toheed afaali ka rang qabool karna shart e awal hey. Agar kisi shaks ke latayef mein harkat nahin hey aur wo toheed afaali sey rangeen nahin hoey hain tu es ka naam salik nahin rakha ja sakta. Koi shaks yeh sawaal kar sakta hey ke yeh rangeeni aur kefiyat kisi ke apney ikhtiyaar ki baat nahin hey. Hum bhi yehi kehtey hain ke yeh cheez ikhtiyaari nahin. Es liye jo log salook ko ikhtiyaari cheez samajhtey hain wo galati par hain. Albatah salook ki raahon mein koshish Amr ikhtiyaari hey. Baadi ul nazar mein apni koshish ka naam salook rakha jata hey. Log es shaks ko salik kehtey hain jo es raah mein koshaan ho. Fil waaqa salik wohi hey jis ke latayef rangeen ho chukey hain. Agar kisi ke latayef rangeen nahin hoey hain. Es ka naam salik rakhna sirf isharah hey. Log manzil raseedah ko sheik aur saahib-e-wilayat kehtey hain. Halankeh mazil raseedah wo hey jis ke latayef rangeen ho chukey hain wo sirf salik kehlaney ka mustaheq hey. Aisa shakhs sheikh ya saahib-e- wilayat kehlaney ka haq hargiz nahin rakhta. Sheikh ya saahib-e-wilaiyat es shakhs ko kehtey hain jo toheed afaal sey taraqi kar ke sifatee ki manzil tak ponch chukka ho.

Lafz majzoob ke istemal mein aur es ki manwiyat aur tafheem mein bhi es hi qism ki shadeed ghalatiyan waaqia hoti hain. Log paagal aur badhawas ko majzoob kehtey hain dusrey alfaz mein kisi paagal ya deewaney ka naam hi ghair mukalaf aur majzoob hey. Yeh aisi ghalati hey jis ka izaalah alqaa ke tazkarey mein kar dena nihayat zaroori hey. Aam tor sey log majzoob salik ya salik majzoob ke baarey mein behs-o-tamhees kartey hain. Baa’z logo ka khayal hey ke majzoob salik sey Afzal aur oola hey. Lekin wo yeh faislah nahin kar saktey ke majzoob salik kon hey aur salik majzoob kon hey. Yehan es ki sharah bhi zaroori hey.

Majzoob sirf es shakhs ko kehtey jissey Allah Taala ney apni taraf khench liya ho. Majzoob ko jazb ki sifat qurb e farayez ya qurb-e- wajood ke zariye haasil hoti hey. Es sifat ke hasool mein qurb-e-nawaafil ko hargiz koi dakhal nahin.

Jazab kisi aisey shakhs ki zaat mein waaqia hota hey jo toheed afaali yani latayef ki rangeeni sey jast kar ke yak bek toheed zaati ki had mein daakhil ho jaye issey toheed sifaati ki manzilein tey karney aur toheed sifaati sey roshnaas honey ka moqa nahin milta.

Jis shakhs ki Rooh mein fitri tor par insalaakh waaqia hota hey es ko latayef ki rangeen karney ki jad-o-jehad mein koi khaas kaam nahin karna parta yani kisi khaas waaqia ya haadsah ke tehat jo mehz zehni fikr ki hadood mein ronuma hua hey, es ke batin mein toheed afaali munakashif ho jati hey. Wo zahiri aur batini tor par kisi alaamat ke zariye ya koi nishaani dekh kar yeh samajh jata hey ke pas pardah noor ghaib mein aik tahaquq mojood hey aur es tahaquq ke ishaarey par aalam-e-makhfi ki duniya kaam kar rahi hey aur es aalam-e-makhfi ke amaal-o- harkaat-o-saknaat ka saayah yeh Kainat hey. Quran Pak mein jahan es ka tazkirah hey ke Allah issey uchak leta hey wo es hi ki taraf isharah hey.

Zaate-Baari Taala sey nou insani ya nou ajnah ka rabt do tarah par hey. Aik tarah Jazb kehlaai hey aur dusri tarah Ilm. Sahabah Karam (R.A) ke daur mein aur qaroon oola mein jin logo ko martabah ahsaan haasil tha in ke latayef Hazoor Aleh As’salaat-o-Was’salaam ki mohabat sey rangeen they. Unhein in dono qism ke rabt ka ziyadah Ilm nahin tha. In ki tawajo ziyadah tar Hazoor Aleh As’salaat-o-Was’salaam ke mutaliq gor-o-fikar mein sarf hoti thi. Yehi wajah thi ke unhon ney ruhaani qadro’n ke jaaizey ziyadah nahin liye kiyun ke in ki ruhaani tashnagi Hazoor Aleh As’salaat-o-Was’salaam ke aqwaal par tawajo sarf karney sey rafa ho jati thi. In ko ahadees mein bohat ziyadah shagaf tha. Es inhimaak ki bari wajah yeh bhi thi ke in logo’n ke zehan mein ahadees ki sahi adabiyat, theek theek mafhoom aur puri gehraiya’n mojood thein. In ahadaees parhney ke baad aur ahadees sunney ke baad wo ahadees ke anwaar sey pura istifaadah kartey they. Es tarah unhein alfaz ke noori tamsulat ki talash ki zarurat nahin parti thhi. Wo alfaz ke noori tamsulat sey bagher kisi taleem aur bagher kisi koshish key, roshnaas they.

Jab mujhey aalam-e-baala ki taraf rujoo karney ke muwaqey haasil hoey tu main ne yeh dekha ke Sahabah Karam (R.A) ki arwaah mein in ke “Ain” Quran Pak ke anwaar aur ahadees ke anwaar yani noor qudus aur noor nabuwat sey labreez hain. Jis sey mein ney andazah lagaya ke in ko latayef ke rangeen karney mein jadojehad nahin karna parti thi. Es daur mein ruhaani qadro’n ka zikar-o-fikar na hona aur es qism ki cheezon ka tazkaron mein na paaya jana gaaliban es hi wajah sey hey. Albatah taba taba’een ke baad logo’n ke dilo’n sey Quran Pak ke anwaar aur ahadees ke anwaar ma’doom honey lagey. Es daur mein logo’n ney in cheezo’n ki tashnagi mehsoos kar ke wasool-e-ilallah ke zaraiye talash kiye. Choonachey sheikh najamuddin aur in ke shaagird maslan Sheikh Shahaabuddin Sehwardi (R.A) , Khawajah Moinuddin Chisti (R.A) aisey log they jinhon ney qurb nawaafil ke zariye wasool-e-ilallah ki tarzon mein lashumaar ikhtiraaat kien aur tarah tarah ke azkaar-o-ashgaal ki ibitda ki. Yeh cheezein Sheikh Hasan Basri (R.A) ke daur mein nahin miltein. In logo’n ney Allah Taala sey wo rabt talash kiya jis ko Ilmi rabt kaha ja sakta hey yani Allah Taala ki sifaat ke jaanney mein in logo’n ney inhimaak haasil kiya aur phir zaat ko samajhney ki qadren qayam kein. Es hi rabt ka naam sufi log “ nisbat-e-ilmiyah” kehtey hain kiyun ke es rabt ya nisbat ke ajza ziyadah tar jaanney par mushtamil hein. Yani jab Allah Taala ki sifaat ko samajhney ke liye koi sufi fikr ka ahtimaam karta hey. Es waqt wo ma’rfat ki in raahon par hota hey jo zikar ke sath fikr ke ahtammam sey labreez hoti hain. Es haalat mein keh saktey hain ke kisi aisey salik ko “ Nisbat-e-Ilmiyah” haasil hey. Yeh raastah ya nisbat, jazb ke raastey ya nisbat se bilkul alag hey. Es hi liye es raastey ko Qurb-e-Nawaafil kehtey hain.

Khawajah Bahauddin Naqashbandi (R.A) aur Hazrat Ghos-ul-Azam (R.A) ke ilawa jazb sey es daur ke kam log roshnaas hoye.

Topics


Loh o Qalam (Roman)

Qalandar Baba Auliay (R.A)

“Guftah O Guftah Allah Bowad Garchah Az Halqoom-e- Abdullah Bowad” key misdaaq Haamil Ilm-e-laduni, waqif israar kun fakoon, Murshid Kareem, Abdaal-e-Haq, Hassan Ukhra Muhammad Azeem Barkhiya, Hazrat Qalandar Baba Auliya Rehmatullah Aleh R.A ki zabaan-e- faiz-e-tarjumaan sey nikala hua aik aik lafz khud huzoor baba sahib Ke roohani tasaraf sey merey zehan par naqsh hota raha….. aur phir yeh Ilhaami tehreer Hazrat Qalandar Baba Aliya R.A ki Mubarak Zuban aur is Aajiz ke qalam sey kaghaz par muntaqil ho kar kitaab “Loh-O-Qalam” ban gayi.

Merey paas yeh roohani uloom nou-e-insaan aur noo-e-jinaat key liye ek wirsah hain. Main yeh amanat barey boorho’n, insaan aur jinaat ki mojoodah aur aaney waali nasal key supard karta hoon.

 

 

Khwaja Shamsuddin Azeemi