Topics

Kashish Ka Qanoon


Chunachey Zee Rooh ya gher Zee Rooh har fard ke andar akbar salahiyet hi ijtimayee zindagi ki fehum rakhti hey. Aik bakri suraj ki hararat ko es liye mehsoos karti hey ke wo suraj shakhs akbar ki hadood mein aik dusrey sey ilhaaq rakhtey hain.agar koi insan shakhs akbar ki hadood mein feham-o-firasat na rakhta ho tu wo kisi dusri nou ke afrad ko nahin pehchaan sakta aur na es ka masraf jaan sakta hey. Jab admi ki aankh sitarah ko aik martabah dekh leti hey tu es ka hafizah sitaron ki nau ko hameshah hamesha ke liye apney andar mehfooz kar leta hey. Hafizah ko yeh salahiyet shakhs-e-akbar sey haasil hoti hey lekin jab koi insan apni nou ke kisi insan ko dekhta hey tu es ki taraf aik kashish mehsoos karta hey. Yeh kashish shakhs asgar ka khaasah hey. Yehan sey asgar maahiyat aur akbar maahiyat ki takhsees ho jati hey. Akbar maahiyat Kashish -e-Baeed ka naam hey aur asgar maahiyat Kashish-e-Qareeb ka.

Tajalli ki ro tamaam anwaa ki makhloqat mein kashish baeed ka bahami ta’luq peda karti hey. Yehi tajalli jab tanazul kar ke noor ki shakal ikhtiyaar karti hey tu kashish qareeb ban jati hey teesrey darjah mein jab yeh tajalli noor sey tanazul kar ke roshni ki surat ikhtiyaar karti hey tu aik hi nou ke do afrad ke darmiyan bahami kashish ko harkat mein laati hey.

Ruhaani duniya mein ghair iraadi harkat ka naam kashish aur iraadi harkat ka naam amal hey. Ghair iraadi tamaam harkaat shakhs-e-akbar ke iraadey sey waqey hoti hein lekin fard ki tamaam harkaat fard ke apney iraadey sey amal mein aati hain. Jahan tak nehar tasweed, tajreed aur tash’heed ke ausaaf zaat-e-insani mein harkat kartey hain. Wahan tak es ka maqam ijtimayee aur shkahs-e-akbar ka maqam hey. Albatah jahan sey nehar tazheer ka wasf harkat mein aata hey wahan sey zaat insani ka maqam infiraadi hey.

Nehar tasweed, nehar tajreed aur nehar tash’heed ki hudood harkat mein jab koi kharq e aadat pesh aati hey tu karamat kehlati hey. Jab nehar tazheer ki hadood mein harkat mein koi kharq aadat pesh aati hey tu istidraj hoti hey.

Quran Pak mein Allah Taala ney farmaya hey اَللہُ نُوْرُ السّمٰوٰاتِ وَالْاَرْض. Es ka tazkirah pehley aa chukka hey. Es ki mazeed tashreeh yeh hey ke tamam mojoodat aik hi asal sey takhleeq hoti hain khuaw wo mojoodat bulandi ki hon ya pasti ki. Hum saakht ki tarteeb ko hasb-e-zel misaal sey waaze kar saktey hain.

Sheeshey ka aik bohat bara glob hey. Es glob ke andar dusra glob hey. Es dusrey glob ke andar aik teesra glob hey. Es teesrey glob mein harkat ka muzahirah hota hey aur yeh harkat shakal-o-surat, jism-o-maahiyat ke zariye zahoor mein aati hey. Pehla glob tasawuuf ki zubaan mein nehar tasweed ya tajalli kehlata hey. Yeh tajalli mojoodat ke har zarrey sey lamha ba lamha guzarti rehti hey taa ke es ki asal seraab hoti rahey. Dusra glob nehar tajreed ya noor kehlata hey. Yeh bhi tajalli ki tarah lamha ba lamha Kainat ke har zarrey sey guzarta rehta hey. Teesra glob nehar tashheed ya roshni ka hey. Es ka kirdaar zindagi ko barqraar rakhta hey. Chotha glob Nasma ka hey jo geso’n ka majmuaa hey. Es hi Nasma ke hajoom sey maadi shakal-o-surat aur muzahirat bantey hain, anjeel ke andar es hi cheez ko hasb-e-zel alfaz mein bayan kia gaya hey.

Anjeel-amaal, baab no.17, Ayat:24 tu 28

Number1. Ayat no.24

Jis Khuda ney duniya aur es ki sab cheezon ko peda kiya Wo aasmano’n aur zameen ka Maalik ho kar haath ke banaye hoey mandiro’n mein nahin rehta.

Is ayat mein nehar tasweed aur nehar tajreed ka bayan hey. Awal Allah Taala ki quwat-e-khalqiyat puri Kainat ke zarrey zarrey par musalat hey. Es hi quwat ke tasalut ko ruhaaniyat ki zubaan mein nehar tajreed ya noor kehtey hain. (Duniya aur es ki sab cheezon ko peda kiya…Nehar Tasweed, aasmaano’n aur zameen ka maalik ho kar…. Nehar Tajreed)

Number 2-Ayat No.25

Na kisi cheez ka mohtaaj ho kar admiyon ke hathon sey khidmat leta hey kiyun ke wo tu khud hi sab ko zindagi, saans aur sab kuch deta hey.

*Note : Allah Taala ke yeh chaaron tasalut musalsal aur mustaqil hain in

 

(Zindagi Nehar Tash’heed, sab kuch Nehar Tazheer ya Nasma )

Number3: Nehar Tash’heed ya roshni jisey anjeel ki zubaan mein zindagi kaha gaya hey. Es ki atta ka silsilah Azal sey Abad tak jaari hey.

Number4: Nehar Tazheer ki ro jis ka dusra naam Nasma hey Kainat ke maadi ajsaam ko mehfooz aur mutaharik rakhti hey.

 

          Ab hum Nasma ki salahiyaton ka tazkirah karein gey. Es tazkirah ke baaz hissey istidraj ke khusosi bayanat hain. Quran Pak se yeh bat sabit hey ke azal se Abad tak Allah Taala ka hukum nafiz hey aur Allah Taala her cheez per muheet hain

 

اَلَاۤ اِنَّہُمۡ فِیۡ مِرۡیَۃٍ مِّنۡ لِّقَآءِ رَبِّہِمۡ ؕ اَلَاۤ اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیۡءٍ مُّحِیۡطٌ

(Sura Ha’meem sajda : para25)

 

          Allah Taala ke hukum ki khilaf warzi aur Allah Taala ke Ilm se kisi cheez ka bahar hona na mumkin hey. Dusrey alfaz mein Allah Taala ki taraf se aik record Ilm ka hey jo Allah Taala ki sifat hey aur aik record Allah Taala ka hukum hey jo Allah Taala ki ma’arfat hey.

 

          Allah Taala ki ma’arfat qadeem hey. Wo Allah Taala ki

 

 

______________________________________________________

 

mein sey munqata ho jaye tu Kainat fana ho jaye gi. Wo Tasalut Khaliqiyet ka ho ya atta e Zindagi ka ho ya atta e Nasma ka.

 

Tashreeh: Number1, Kainat ka lashaoor, nehar tasweed.. Number2, Kainat ka shaoor, nehar tajreed. Number3, Kainat ka iradah, nehar tashheed.. Number4, Kainat ki harkat, nehar tazheer hey.

Note: tamaam harkaat Nasma ka amal hey. Maslan aik shakhs kaheta hey “ maine khaya maine likha.” Wo yeh nahin kaheta ke merey moonh ney khaya merey haath ney likha.. Shaoori tor par Nasma hi tamaam amaal ka dawedaar hey aur buraai bhalaai ka sadoor isi sey hota hey. Es hi ki tashreeh anjeel, baab 17 ayat 27-28 mein ki gayi hey.

 

 

 

tarha hamesha aur hamesha qayam rahe gi. Chunachey yeh dono’n record Allah Taala ki sifat-e-ilm aur sifat-e-hukam mein mojood hain. Sifat-e-Ilm ko “ Ilm ul qalam “Aur sifat-e-hukam ko “looh-e-mehfooz” kehtey hain. In dono’n recordo’n ki mojoodgi aisi ghaib ki duniya ka pata deti hey jis sey hamari duniya ki ibtida hoti hey. Looh-e-mehfooz ke tamaam ahkamaat basurat-e-tamsal Aalam ghaib mein mojood hain. Aur yeh ahkamaat Ilm Ilaaahi ke mutabiq tafseel ke sath Aalam-e-Nasoot yani es maadi duniya mein naazil hotey hain. Allah Taala ney Quran Pak mein farmaya hey. Mein ney har cheez ko do rukhon sey peda kiya hey. Es nazool ka aik rukh amal karaney waley yani farishtey hain aur dusra rukh amal karney wali Aalam-e-Nasoot ki makhlooq hey.

 

Neharo’n ki hadood chaar Aalamo’n sey mosoom hain

Nehar tasweed ki hadood Aalam Lahoot

Nehar tajreed ki hadood Aalam-e-Jabroot

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

“ taa ke Khuda ko talash karen shayid ke issey har chand wo hum sey kisi sey door nahin hey.” (Nehar Tajreed) kiyun ke “ es hi mein hum jeetey” (Nehar Tash’heed), “chaltey phirtey(Nehar Tazheer) “aur mojood hain” (Nehar Tasweed) hey.

 

Note: in dono aayato’n mein bhi chaaron ne her o’n ka tazkirah hey jin mein sey aik nehar tazheer ya Nasma hey. Es hi mafhoom ko Hazoor Alhe Salato Vasalam ney مَنْ عَرَفْ نَفْسَہٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہٗ mein bayan faramaya hey. Jis ney apney nafs ko pehchana es ney apney Rabb ko pehchana yani sab insan ke nafs naatqah sey bilkul mutasal hey. Yehan parhney waley ke zehan mein yeh khayaal aa sakta hey ke buraai bhalaai sab ka khaaliq Allah hey. Yeh baat sahi hey. Islam es ka shahid hey lekin buraai bhalaai ka khaaliq


 

 

Nehar Tasheed ki hadood Aalam-e-Malkoot aur

Nehar Tazheer ki hadood Aalam-e-Nasoot hey.

Aalam-e-lahoot wo daairah hey jis ke andar Ilm Ilaahi ba’surat ghaib mumkin hey. Es daairah ki tajalli mein aisey lashumaar daairey hain jo khafeef tareen nuqtah sey daairah ki shakal mein tosee ikhtiyaar kar ke puri Kainat ko muheet hotey rehtey hain. Tajalli ka har nuqtah jab daairah banta hey tu pehley har nuqtah ke daairey sey bara hota hey. Tajalli ke yeh lashumaar daairey Kainat ki tamaam aslon’n ki asal hain. Hum es ghaib ka naam bartar azrooye shahood (Ghaib-ul-Ghaib) rakh saktey hain. Lashaoor ki asal tajalli ke in hi daairon sey anwaa Kainat ki aslein banti hain. Agar saari mojoodat ki salahiyatein jama ki jaein aur hum in salahiyato’n ki mahiyat ko talash karna chahein tu es talash ki intiha par tajalli ke daairey payen gey. Lekin in daairon ko sirf Rooh ki nigah dekh sakti hey jo takhleeq ki asal hey.

Jab yeh tajalli apni had sey nazool karti hey tu anwaa Kainat ki

 

______________________________________________________

honey sey Allah Taala par kisi fayl ke sadoor ki zimadari aaid nahin hoti jab ke Allah Taala ney insan ko buraai ya bhalaai karney ka ikhtiyaar diya hey. Es ki sab sey pehli misaal Hazrat Adam Alhem Salam ke liye shajar mamnuaa ke qareeb janey ki mumane’at thi. Es ka matlab yeh hua ke Allah Taala ney mumane’at karney sey pehley Hazrat Adam Alhem Salam ko yeh ikhtiyaar dey diya tha ke wo shajar manuaa ke qareb jaaein ya na jaaein. Zahir hey ke aisi surat mein buraai bhalaai ka khaaliq hona Allah Taala ka wasaf hey lekin buraai karna na karna insan ka apna ikhtiyaar hey.)*


 

maahiyat (tasawur) ban jati hey. Hum es ko aam alfaz mein lashaoor (Ghaib) keh saktey hain. Tasawuf mein aisi maahiyat ki hadood ka naam Nehar-e-Tajreed hey. Jab yeh nehar apni hado’n sey nazool karti hey tu shaoor ban jati hey. Es hi daairah shaoor ka naam Nehar Tash’heed hey. Jab Nehar Tash’heed apni hado’n sey nazool karti hey tu Aalam mehsoos ki hado’n mein daakhil ho jati hey jis ko Aalam-e-Nasoot ya maadi duniya bhi kehtey hain. Yehi harkat ka zahoor hey. Isi ko tasawuf ki zuban mein mazhar kehtey hain.

             Ilm ki do qismein hain… Ilm-e-Huzoori aur Ilm-e-Husooli

Ilm Huzoori ki do qismein hain: Ghaib ul ghaib aur ghaib (Ilm ul qlam aur Ilm looh)

Ilm Husooli ki bhi do qismein hain: Ilm shaoor aur Ilm ahsaas

Ilm Huzoori Kainat ke sifaati ehsaas ka majmuaa hey. Ilm huzoori Rooh ki beydaari sey meyasar aata hey.

Ilm Husooli agarchey mehaz Rooh ki tehreekat ka natijah hey lekin es ka izhaar jism ke zariye hota hey.

Topics


Loh o Qalam (Roman)

Qalandar Baba Auliay (R.A)

“Guftah O Guftah Allah Bowad Garchah Az Halqoom-e- Abdullah Bowad” key misdaaq Haamil Ilm-e-laduni, waqif israar kun fakoon, Murshid Kareem, Abdaal-e-Haq, Hassan Ukhra Muhammad Azeem Barkhiya, Hazrat Qalandar Baba Auliya Rehmatullah Aleh R.A ki zabaan-e- faiz-e-tarjumaan sey nikala hua aik aik lafz khud huzoor baba sahib Ke roohani tasaraf sey merey zehan par naqsh hota raha….. aur phir yeh Ilhaami tehreer Hazrat Qalandar Baba Aliya R.A ki Mubarak Zuban aur is Aajiz ke qalam sey kaghaz par muntaqil ho kar kitaab “Loh-O-Qalam” ban gayi.

Merey paas yeh roohani uloom nou-e-insaan aur noo-e-jinaat key liye ek wirsah hain. Main yeh amanat barey boorho’n, insaan aur jinaat ki mojoodah aur aaney waali nasal key supard karta hoon.

 

 

Khwaja Shamsuddin Azeemi