Topics

Dimaghi Khaliye Aur Paidaiesh

Jawab  : aap ki begum sahibaa waza hamal ke marahil se is liye bakhair o khoobi nahi guzarteen ke un ke woh dimaghi khaliye jin par toleed tanasul ka inhisaar hai, theek terhan se kaam nahi kar rahay. Un khalion ki karkardagi ko theek karne ke liye aik momi kaghaz par 


likh kar mom jama kar ke aasmani rang kapray mein si kar gilaay mein daal den. Hafta mein aik baar kapray ke khoal se nikalay baghair taveez ko lobaan ki dhoni zaroor den. Paanch jumaraat taq har jumaraat ko asar aur maghrib ke darmain do rupay khairaat kar diya karen.


Topics


Roohani Daak (1)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI