Topics

Hazaar Baras

Kitaab alnuadr mein likha hai :

'' Woh kon sa zulm hai jo shaam aur palestine ke log aurton par nahi karte they. Agar woh hazaar baras bhi apne rhmdl honay ke dalail bayan kar den tab bhi aurton par mzalm ki daastaa’n ka naqsh un ki peshani se nahi mit sakta. Ahal ilm aur danishwaron ka faisla tha ke aurat, mard ke muqablay mein nihayat kamtar hai. Aurat is liye peda hui hai ke mard ki khidmat kere agar is se khata aur qasoor sarzad ho to is ki abrtnak saza dainee chahiye.' '

Palestine ke aik shayar ka qoul hai ke :

Mein aik dasht par khaar mein zindagi busr karna pasand karta hon aur mujhe sahrayi darindon ke sath rehna gawara hai lekin aurat ke sath zindagi guzaarna holnaak museebat hai kyunkay woh mere aqeday mein duniya ke tamam khatarnaak darindon se ziyada khatarnaak hain.

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI