Topics

Guftagu Ke Tareeqay

Allah aur insaan ke darmiyan quran ne guftagu ke teen wazeh tareeqay betaye hain.

Tarjuma :' ' kisi bashar ki yeh qudrat nahi hai ke Allah is se rubaroo baat kere is ki baat ya to wahi ke tor par hoti hai ya parday ke peechay se ya phir koi peghaambar bhejta hai aur pegham deta hai Allah jo chahta hai.' ' ( surah shoora : 51 )

Haasil kalaam yeh hua ke wahi is tareeqay ko kehte jis mein pegham bhejnay walay aur jisay pegham bheja ja raha hai un dono ke darmiyan raaz ho aur is pegham rasani ke tareeqay se dosra koi waaqif nah ho.

Wahi ki kasmain

Wahi ka nuzool do terhan hota hai.

(1) jali (2 ) khafi

Jali Wahi :

Yeh tareeqa un anbia se mutaliq hai jo nabi aur Rasool  hue hain.

Khafi Wahi :

Allah jab apne kisi khaas bande ko hukum deta hai to usay wahi khfi kehte hain. Allah Taala  ilham ya alqa karta hai ya khawab mein usay hadaayat di jati hai. Jis terhan Hazrat ibrahim(a.s) Ne khawab mein dekha ke woh apne betay Hazrat asmayl(a.s) Ko zibah kar rahay hain aur jis terhan Rasool  (s.a.w)  ke dada Hazrat Abdul Mutlib ko khawab mein zam zam ka nishaan bataya gaya aur phir un ka alqa aur ilham hota raha. Hazrat Abdul Mutlib nabi nahi thay.

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI