Topics

BIBI SAT ALMLOK (R.A)

Khidmat khalq ka shughaf rakhti theen. Daur daraaz ilaqon se pareshan haal khawateen apne masail ke hal aur dua ke liye aatin. Inhen aap ki dua, taveez aur wazifay se aasoudgi haasil hoti thi.

Aik martaba beeet almuqaddas ziyarat ke liye gayeen. Aik buzurag ali ban ilbaas yamani ka bayan hai ke mein bhi wahein tha. Mein ne dekha ke aasman se masjid ke gunbad taq noor ki aik' ' beam' ' ( beam ) hai. Ja kar dekha to gunbad ke neechay Bibi sat almok namaz mein mashgool theen.

Aap farmaati theen :

'' Agar aap Allah Taala  ki qurbat ikhtiyar kar ke kaayenaat par apni hakmiyat qaim karna chahtay hain to Allah ki makhlooq ki khidmat karen. Allah ki makhlooq se mohabbat karne walay log Allah ke dost hain aur dost par dost ki nawazshat o ikramat ki barish hamesha hoti rehti hai.' '

Hikmat O Danayee

* jab koi bandah ya bandi Allah se qareeb ho jata hai to' ' noor' ' se is ka talluq qaim ho jata hai.

* zameer' ' noor batin' ' hai. Noor batin se hi saari sa’datey haasil hoti hain.

* Allah ke liye namaz qaim ki jaye to namazi ko Huzoor Qalb hota hai. Huzoor Qalb ka mafhuum yeh hai ke bandah ya bandi dekhate  hai ke Allah mere samnay hai aur mein Allah ke samnay ruku mein hon, mein Allah ke samnay srbsjod hon.

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI