Topics

Furaat Se Arfat Taq

Haroon Alrshid ki begum malka Zubaida jab hajj karne lagti to is ney dekha ke Makkah mein pani ki qillat hai. Hajj se wapas aa kar is ney irrigation anjinyron ke sath meeting ki. Un ko hukum diya ke dareaye furaat se arfat taq neher khode jaye. Anjinyron ney surway ke baad report paish ki ke mansoobah takmeel taq nahi poanch sakta kyunkay rastay mein pahar, teele, sehraa aur sakht zameen hai.

Malka Zubaida ney kaha :

'' Yeh mansoobah poora ho ga. Agar kudal ki aik zarb par aik ashrafi kharch ho to mein karongi.' '

Malka zubaida ka azm itna pukhta tha ke' ' neher zubaida ' ' ban gayi aur aaj bhi is neher se istifada kya ja raha hai.

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI