Topics

Biwi Ke Haqooq

Nabikareem (s.a.w)ne ba-hasiat biwi aurton ko woh haqooq ataa kiye hain jis se woh mahroom theen. Aap (s.a.w) ne shohar ko zimma daar qarar diya hai ke woh apni biwi ko kapra aur khana mhen_heena kere. Is se mohabbat ka behtareen sulooq kere. Bila waja talaq ki dhamki nah day, nah maaray nah pite. Aap (s.a.w) ne biwi ko shohar ke tarka se hissa dilaya. Agar shohar tang kere to biwi ko talaq dainay ka haq diya. Aurton ka kaam karne aur apne maal ko apni marzi se kharch karne ka haq diya.

Allah Taala  farmatay hain :

'' Jo kamaai mard kere woh is se faida uthayen aur jo kamaai aurtain karen woh is se faida uthayen.' '

( surah alnisaa : 32)

'' Logo apne rab se daro, jis ne tum ko aik jaan se peda kya aur isi jaan se aik jora banaya aur un dono se bohat se mard aur aurtain duniya mein phela diye. Allah se daro jis ka vaastaa day kar tum aik dosray se apna haq mangte ho aur rishte daari aur qaraabat ke taluqaat ko bigaarnay se parhaiz karo. Yaqeen jano ke Allah tum par nigrani kar raha hai.' '

( surah alnisaa :1 )

'' Aur is ki nishanion mein se yeh hai ke is ne tumahray liye tumhari hi jins se biwiyan banayen taa ke tum un ke paas sukoon haasil karo aur tumharey darmiyan mohabbat aur rehmat peda kar di. Yaqeenan is mein bohat si nishanain hain un logon ke liye jo ghhor o fikar karte hain.' '

( surah al bakra: 21)

'' Aurton ke liye bhi maroof tareeqay par waisay hi haqooq hain jaisay aurton par mardon ke haqooq hain. Albata mardon ko un par aik darja haasil hai aur Allah sab par ghalib iqtidaar rakhnay wala aur hakeem o dana hai.' '

( surah al-baqrah : 228)

'' Jab tak bewa aurat se ijazat haasil nah kar li jaye is ka nikah nah kya jaye aur isi terhan jab tak kanwari aurat se daryaft nah kar liya jaye nikah nah kya jaye.' '

Topics


101 AULIA ALLAH KHAWATEEN (Roman)

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI