Topics

Tauba

Khuda ke Huzoor apne gunaaho ka iqraar kijiyej. Is hi ke samnay Girgirayiye aur isi afoo o dar guzar karne wali sataarul uyoon, ghafar uzanoob hasti ke samnay apni aajzi, be kisi aur apni khataon ka aitraaf kijiyej. Ijaz o inkisari khata car insaan ka woh sarmaya hai jo sirf Khuda ke Huzoor paish kya ja sakta hai. Agar koi shakhs is qeemti aur anmol sarmaya ko apne hi jaisay majboor o be kis insanon ke samnay paish karta hai to woh dewalia ho jata hai aur zaleel o ruswa ho kar dar dar ki thokrain khata hai. Izzat ki roshan kiranen zillat ki kasafat mein tabdeel ho jati hain.

Tauba aik aisi ibadat hai jis mein fi al waqea aadmi apni nifi kar deta hai aur apne parvar-digaar ke samnay woh sab keh deta hai jo woh kisi ke samnay nahi keh sakta. Be shak Allah hamara muhafiz aur dam saaz hai. Is ki rahmaten hamaray oopar barish ban kar barasti rehti hain. Allah Taala khud farmatay hain :

‘‘ Aur aap ka parvar-digaar gunaaho ko dhanpnay wala aur bohat ziyada reham farmanay wala hai. Agar woh un ke krtoton par un ko foran pakarney lagey to azaab bhaij day magar is ne ( apni rehmat se ) aik waqt muqarrar kar rakha hai aur yeh log bachney ke liye is ke siwa koi panah gaah nah payen ge.’‘ ( Al kahaf )

‘‘Aur wohi to hai jo apne bundon ki tauba qubool karta hai aur is ki khataon ko maaf karta hai aur woh sab jaanta hai jo tum karte ho.’‘ ( Al shura )

Sahih tarz fikar yeh hai ke bande se khuwa kaisay bhi gunah kyun nah ho jayen is ka kaam yeh hai ke woh Khuda hi ke Huzoor khashoo o khazoo aur nedamat ke aanso-on ka nazrana paish kere. Koi darwaaza aisa nahi hai ke jahan se woh sab kuch mil jaye jis ki bandah ko zaroorat hai. Sirf Allah ki zaat aisi yaktaa aur ghanni hai ke bandah rozana lakhoon khwahisaat bhi Allah ke sath wabasta kere to Allah un ko poora karne ki qudrat rakhtay hain. Allah , hamara pyara Allah , har waqt apni makhlooq ki khidmat mein masroof hai. Bundon ke wasail ki farahmi, aik zaabtay aur aik qanoon ke tehat hamara barhna ghatna, sehat yab hona Allah ke karam ki wajah se hai. Khudawand quddoos ka irshad hai :

‘‘Ae momino! Khuda ke agay sachhi aur khalis tauba karo. Umeed hai tumhara parvar-digaar tumahray gunaaho ko tum se daur farma day ga. Aur tumhe aisay baghoon mein daakhil farmaiye ga jin ke neechay nehrein beh rahi hongi. Is din Khuda apne Rasool ko aur un logon ko jo imaan laa kar un ke saathi ban gaye hain ruswa nahi kere ga.’‘

Gunaaho ki haibat naak duldul mein phansi hui koi qoum jab apne gunaaho par nadim aur asshk baar ho kar Khuda ki taraf jazba bandagi ke sath palatti hai aur apni lagzishon, kotahiyon, choti barri khataon ki gandagi ko nedamat ke aanso-on se dho kar phir Khuda se ehad wafa ustuwar karti hai to is walehana tarz amal ko quran tauba ke lafz se tabeer karta hai aur yahi tauba astaghfar har terhan ke fitnah o fasaad, khauf o dehshat aur adam tahaffuz ke ehsas se mehfooz rehne ka haqeeqi ilaaj hai aur agar is ke barkhilaf bandah gunaaho aur kotahiyon ki taraf tawajah nahi deta, yeh shaytani amal aadmi ko khokhala kar deta hai aur deen o duniya mein ruswaiyun is ka muqaddar ban jati hain aur phir jab yeh amal is ki zindagi par muheet ho jata hai to aadam zaad ke qaloob par, kaanon par mohar laga di jati hai aur aankhon par parday daal diye jatay hain aur yeh intehai soorat be shuba azaab alim hai aur yeh azaab mayoosi, badhaali, khauf o haibat ban kar is ke oopar musallat ho jata hai.


Surah shura mein Allah Taala farmatay hain :

‘‘Aur tum par jo masaaib atay hain woh tumhari hi krtoton ka nateeja hain aur Khuda to bohat si khataon se dar guzar karta rehta hai.’‘

Quran pak mein is ka ilaaj bhi bta diya gaya hai :

‘‘ Aur tum sab mil kar Khuda ki taraf paltoo, ae momino! Taa ke tum falah pao.’‘

Jis qoum mein khayanat aur be imani draati hai is qoum ke dilon mein dushman ka khauf baith jata hai, woh waswason aur tohmat mein mubtala ho jati hai. Naap toal mein kami, zakheera andozi, smuggling ka rivaaj zahir a tor par kitna hi khush numa nazar aaye lekin bil akhir is ka nateeja qeht aur faqa kashi ki soorat mein samnay aata hai.

Tauba astaghfar ke sath apne Allah khaaliq haqeeqi ki taraf rujoo ho kar yeh azm kijiyej ke hum apne aur millat ke andar se un rogon ko khatam kar ke dam len ge.


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE