Topics

Bhai Bhai

Allah Taala ne quran pak mein momin mardon aur aurton ke mutaliq farmaya hai ke :

‘‘Momin mard aur momin aurtain aapas mein aik dosray ke dost aur muawin hain.’‘ ( tauba )


Mohabbat o ulfat, bahami taawun, ygangt aur khuloos muslim muashray ki misali khususiyaat hain. Momnin ki aik dosray se mohabbat mehez allah ke liye hoti hai kyunkay har momin allah ki jamaat ka aik rukan hai. Allah ki jamaat ke arkaan aapas mein shafeeq aur aik dosray ka dukh sukh baantane walay hotay hain. Un ki majmoi misaal jism ki terhan hoti hai ke agar jism ke kisi hissay ko takleef pahunchti hai to poora jism yeh takleef mehsoos karta hai.

Huzoor Akram s.a.w aur un ke sahaba karaam ke mutaliq allah taala farmatay hain
‘‘ Muhammad s.a.w Allah ke Rasool hain, woh aur un ke saathi kufar ke muqablay mein sakht hain aur aapas mein shafeeq aur raheem. ’‘ ( fatah )
momin ka wasf hai ke woh apne liye jo kuch pasand karta hai wohi apne bhai ke liye bhi pasand karta hai. Quran ki is taleem ke mutabiq apne musalman bhaiyon se is terhan dili talluq peda kijiyej ke goya woh aur aap aik ladi mein peraoye hue danay hain. Takleef o aaraam har muamlay mein un ke rafeeq aur madadgaar rhiye. Isi dosti aur mohabbat ke atot rishte ko allah taala ne is terhan bayan kya hai :

‘‘ Aur momin to aapas mein bhai bhai hain.’‘


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE