Topics

Dozakhi Logon Ki Khairaat

‘‘ Ae Rasool Allah  s.a.w ! Insanon ko hukum day ke woh zameen mein chal phir kar dekhen ke Khuda ne kis terhan afrinish ki ibtida ki.’‘ ( Ankboot )

‘‘ Kya yeh log aasman o zameen ki takhleeq par ghhor nahi karte? Maloom hota hai ke un ki mout qareeb aa gayi hai.’‘ ( Airaaf )

‘‘ Ghhor karo ke pahoron mein safaid, surkh aur siyah rang patharon ki tahein mojood hain neez insanon, cho payon aur maweshion ke mukhtalif rangon ka mutalea karo aur yaad rakho Allah se is ke bundon mein se sirf aalam hi dartay hain.’‘ ( Fatir )

Un ayaat mubarikah se yeh ta-assur qaim hota hai ke Allah taala, kitaab ellahi aur kaayenaat ki takhleeq par tafakar kar dawat dete hain. Khaaliq kaayenaat ki yeh dili khwahish hai ke is ke bande tafakar ko apna shoaar bana len taa ke yeh haqeeqat aashkara ho jaye ke :

‘‘ Hum ne aadam ko ilm Asma sikha diya. Phir firshton se kaha tum bayan karo is ilm ko agar tum sachey ho.’‘ ( Surah Baqra )

Jo qoumain Allah ki ayaat aur mutalea kaayenaat mein ghhor o fikar karti hain, kainati haqayiq un ke samnay aa jatay hain. Aisi qoumain jo kainati haqeeqaton ko talaash kar ke apna kirdaar ada karti hain muaziz aur mohtaram bana di jati hain. Is ke bar aks jo qoum murda dil ho kar apni soch aur apni feham ka mehwar riya kaari ko bana layte hai is ke oopar zillat aur ruswai ka azaab nazil kar diya jata hai. Allah Taala ka irshad hai :

‘‘ Tamam kaayenaat aur zameen ke khazanay tumahray liye peda kiye gaye hain.’‘ ( Surah Baqra )

‘‘ Insaan se aankh, kaan aur dil ke mutaliq baz purse ho gi.’‘ ( Bani Israel )

Aaj ke taraqqi yafta daur mein hum dekh rahay hain ke wohi qoum sarbuland aur muaziz o mohtaram hai jo sahih maeno mein aankh, kaan aur dil ka istemaal kar rahi hai. Yeh saari scienci trqyan isi liye wujood mein aati hain ke aik qoum ke afraad ne Allah ki bakhsh hui is nemat ko aqal o shaoor aur tafakar ke sath istemaal kya hai.

‘‘ Hum ne folaad peda kya jo aik par haibat aur nihayat mufeed dhaat hai.’‘ ( Surah Hadid )

Science ki kon si taraqqi hai jis mein kisi nah kisi terhan dhaat ka amal dakhal nah ho. Hawai jahaaz, pani ke jahaaz, rail ki patri, motor karen, deo-haikal mashinen, choti barri fiktryan, aag aglne walay asleha jaat.. .. ..  Kya yeh sab hamaray liye dars ibrat nahi hain? Quran hamara hai, Allah hamara hai, aayat hamaray quran ki hai. Lekin chunkay hum tafakar se aari hain aur doosri qoumain tafakar se maamoor hain is liye hum mahroom hain aur woh aasooda hain. Hum zaleel o khawar hain woh ba izzat hain. Hum bhikari hain aur woh hamein khairaat dainay walay hain. Kaha jata hai ke hum musalman janati hain aur aghyar dozakhi hain. Aqal heran hai ke yeh kaisi mantaq hai! Dozakhi logon ki khairaat par janati logon ki guzar busr hai, janati log dozakhi logon ki utran pehantay hain. Janati log har har maamla mein dozakhiyon ke dast nagar hain.

Kainati tafakar nah honay se hum aik aisi qoum ban gaye hain jis ka koi maqam zameen par hai nah asmano mein is ki koi shanwai hai. Tafakar aur tadabbur ka andaza is baat se lagaya ja sakta hai ke quran mein wudu, namaz, som o zkoh, hajj, talaq , qarz, aadaab muashrat waghera par daidh so ayaat hain aur kaayenaat par tafakar karne se mutaliq ayaat ki tadaad saat so chappan hai.

‘‘ Arz o sama ki takhleeq aur ikhtilaaf lail o nehar mein aqal mandoon ke liye ayaat mojood hain.’‘ ( All Imran )

‘‘ Arz o sama ki takhleeq, ikhtilaaf lail o nehar, samndron mein tairnay wali mufeed kashtiyon aur is ghata mein jo zameen o aasman ke darmiyan khaima aara hai arbab aqal o khiirad ke liye nishanain mojood hain.’‘ ( Baqra )


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE