Topics

Naiki Kya Hai ?

Allah rab ulizzat saaray jahanon ka parwarish karne wala, sab ki zaroriat ka kafeel aur sab ka nigehbaan hai. Chunancha jab hum insanon se bhalai se paish atay hain, un ki madad karte hain to Allah Taala ki khushnodi ke mustahiq th_hrte hain. Quran pak ne hum par haqooq Allah ke sath haqooq al ibad yani bundon ke haqooq poora karna lazim o malzoom kar diya hai aur is ki bohat takeed ki hai.

Haqooq al ibad ki adaigi rishta daaron se shuru hoti hai jin mein walidain sab se pehlay mustahiq hain. Maa baap ki khidmat aur un ki itaat awleen fareeza hai. Ahal o ayal ke liye halal rizaq ka husool aur bachon ki achi taleem o tarbiyat bhi haqooq al ibad mein se hai. Is ke baad dosray rishta daaron aur parosi ka number aata hai. Aakhir mein tamam insaan haqooq al ibad ke daira car mein atay hain.

Haqooq al ibad mein maali haq bhi hai aur ikhlaqi haq bhi. Quran pak ne ja baja es ki hudood bayan ki hain aur is ko imaan ka jazo qarar diya hai. Irshad baari taala hai :

Neki yeh nahi hai ke tum apna mun mashriq aur maghrib ki taraf kar lo lekin neki yeh hai ke koi shakhs imaan laaye Allah par aur qayamat ke din par aur firshton par aur aasmani kitabon par aur nabiyo par aur maal deta ho Allah ki mohabbat mein rishta daaron ko aur yatimon ko aur miskeeno ko aur musafiron ko aur sawal karne walon ko aur gardan chhuranay mein. ( Al Baqrah )


agar hum is position mein nah hon ke maali lehaaz se kisi ki madad kar saken to khidmat ke aur bhi zaraye hain. Allah Taala ne hamein mukhtalif salahiyaton se nawaza hai. Hum un ko logon ke faiday ke liye istemaal kar satke hain.

Deen ka bunyadi jazba kher khawahi hai chunancha agar hum kisi ke liye achhai nahi kar satke to is ke liye buraiee ke murtakib bhi nah hon. Kher khawahi ke liye mehez maali haalat ka acha hona zaroori nahi hai. Logon se khush ikhlaqi se paish aana, salam mein pehal karna, kisi ki gheebat nah karna aur nah sunna, Allah ki makhlooq se husn zan rakhna, logon ke chhootey motay kaam kar dena, kisi zaeef ya bemaar ko sarrak paar kara dena, bemaar ki mizaaj pursi karna, sarrak par parre hue pathar ya kaanton ko raah se hata dena haqooq al ibad ke zamray mein atay hain. 


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE