Topics

Paighambar Ke Nuqoosh Qadam

Qurani talemaat ki roshni mein jab hum tafakar karte hain to yeh baat roz roshan ki terhan samnay aati hai ke Rasool Allah  s.a.w ke itebaa ke baghair zindagi ke naqshay ko sahih tarteeb nahi diya ja sakta. Har musalman sahih khutoot par apni zindagi ko is waqt tarteeb day sakta hai jab quran hakeem ke bayan kardah mutalib aur mafhuum ko samajh kar Allah ke sath Allah ke Rasool s.a.w ki itaat apni kalie zindagi mein samo le.

Quran hakeem ne itaat Rasool aur itaat Allah ke liye do andaaz ikhtiyar kiye hain. Khuda ne apni taat ke sath Rasool Allah ki itaat ko bhi zaroori thehraya hai aur kahin sirf Rasool Allah  s.a.w ki itaat o pairwi hi ka zikar kya hai.

Aayye, un ayaat ka mutalea karen jin ki ro se Rasool Allah  s.a.w aur Allah ki itaat zaroori hai :

’‘ Keh do ke Khuda aur is ke Rasool ka hukum manu. Agar nah manen to Khuda bhi kafiroon ko dost nahi rakhta.’‘ ( All Imran )

’‘ Momino! Khuda aur is ke Rasool ki farmabardari karo aur agar kisi baat mein ikhtilaaf peda ho to agar khad aur akhirat par imaan rakhtay ho to is mein Khuda aur is ke Rasool aur apne oolul amr ke hukum ki taraf rujoo karo.’‘ ( alnisaa )

’‘ Imaan walo! Allah aur is ke Rasool ki itaat karo aur is se rogrdani nah karo aur tum sun rahay ho.’‘ ( Al anfal )

’‘ Aur Khuda aur is ke Rasool ke hukum par chalo aur aapas mein jhagra nah karo. Aisa karo ge to buzdil ho jao ge.’‘ ( Al anfal)

’‘ Momino! Khuda ka irshad manu aur paighambar ki farmaa bardari karo aur apne aamaal ko zaya nah honay do.’‘ ( mohammad )

’‘ Aur Khuda aur is ke paighambar ki farmaa bardari karte raho aur jo kuch tum karte ho Khuda is se ba khabar hai.’‘ ( majadla )

’‘ Aur Khuda ki itaat karo aur is ke Rasool ki itaat karo. Agar tum mun phair lo ge to hamaray paighambar ke zimmay to sirf pegham ka khol khol kar pouncha dena hai.’‘ ( AL Taban )

Yeh woh ayaat mubarikah hain jin mein Allah aur is ke Rasool s.a.w ki itaat ko aik sath bayan kya gaya hai, Allah aur is ke Rasool Allah  s.a.w ki pairwi ko yaksaa zaroori qarar diya gaya hai yani jis terhan khaaliq kaayenaat Allah ki itaat zaroori hai bilkul isi terhan Allah ke farstada bande Mohammad Urasool Allah  s.a.w ki itaat zaroori hai.

Aayye! Ab un ayaat ka mutalea karte hain jin mein Rasool Allah  s.a.w ki itaat ko deen ki asaas aur bunyaad qarar diya gaya hai :

’‘ jo shakhs rasool? Ki pairwi kere ga to be shak is ne Allah ki pairwi ki.’‘ ( Al nisaa )

’‘ Aur hum ne jo bheja hai is liye bheja hai ke Khuda ke farmaan ke mutabiq is ka hukum mana jaye.’‘ ( Al nisaa )

’‘ Logon se keh dijiye agar tum Khuda ko dost rakhtay ho to meri pairwi karo. Khuda tumhe dost rakhay ga aur tumahray gunah bakhash day ga. Allah bara bakhsnay wala reham karne wala hai.’‘ ( All Imran )

’‘ To jo log aap ke hukum ki mukhalfat karte hain un ko darna chahiye ke aisa nah ho un par koi aafat aan parre ya takleef wala azaab nazil ho.’‘ ( al-noor )

’‘ Aap ke parvar-digaar ki qisam, yeh log jab tak apne tanazeaat mein aap ko munsif nah banayen ge aur jo aap faisla kar den is se apne dil mein tang nah hon balkay is ko khushi se tasleem kar len, tab tak momin nahi hunge.’‘ ( Al nisaa )

Ayaat mazkoorah se jo nakaat aur mafhuum wazeh hotay hain woh yeh hain :

Itaat Rasool Allah  s.a.w ummati ke liye ahem asaas hai ke is se inkaar kufar ke barabar hai.

Allah ke Rasool Allah  s.a.w ki itaat rehmat ellahi ka zareya hai.

Kisi bhi masla mein ikhtilaaf raye ki soorat mein Allah aur is ke Rasool Allah  s.a.w ka faisla hi aakhri faisla qarar diya ja sakta hai.

Allah aur is ke Rasool Allah  s.a.w par imaan ke taqazay isi waqt pooray ho satke hain jab ke Rasool Allah  s.a.w ki itaat ko hirz jaan bana liya jaye.

Rasool Allah  s.a.w ki itaat Allah khudawand quddoos ki itaat hai.

Har paighambar is liye maboos hua hai ke log is ke naqsh qadam par chalein.
Mohabbat ellahi sirf isi soorat mein haasil ho sakti hai ke Rasool Allah  s.a.w ki pairwi ki jaye.

Jo log anHazrat s.a.w ki talemaat ki mukhalfat mein sargaram hain un ko Allah ke azaab se darna chahiye.

Imaan is waqt tak takmeel pazeer nahi hota jab tak anHazrat s.a.w ke ehkaam o awamir ko pooray ikhlaas se tasleem nah kya jaye. 


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE