Topics

Tableegh

‘‘Es kitaab mein ibrahim ke qissay yaad kijiyej, bilashuba woh aik sachey nabi thay. Jab unhon ne apne waalid se kaha, baba jaan! Aap un cheezon ki ibadat kyun kar rahay hain jo nah sunthee hain aur nah dekhatii hain aur nah aap ke kisi kaam aa sakti hain? Baba jaan! Mere paas woh ilm aaya hai jo aap ke paas nahi aaya hai. Aap mere kahe par chalein, mein aap ko seedhi raah chlaon ga. Baba jaan! Aap shetan ki bandagi nah karen, shetan to bara nafarman hai, baba jaan !

Mujhe dar hai ke rehman ka azaab aa pakdae aur aap shetan ke saathi ban kar reh jayen.

Baap ne kaha, ibrahim! Kya tum mere mabodon se phir gaye ho, agar tum baz nah aaye to mein tumhe pathar maar maar kar halaak kar dun ga, aur jao hamesha ke liye mujh se daur ho jao.

Ibrahim ne kaha, aap ko mera salam hai, mein apne parvar-digaar se dua karoon ga ke woh aap ki bakhshish farma day, be shak mera rab mujh par bara hi meharban hai. Mein aap logon se bhi kinara karta hon aur un hastiyon se bhi jin ko Khuda ko chore kar pukarte ho, mein to apne rab hi ko poukaron ga. Mujhe umeed hai mein apne rab ko pukaar kar hargiz namuraad nah hon ga.’‘ ( Surah Maryam 41-48 )

Allah ke pegham ko pohanchanay aur har qisam ki qurbani ke liye apne andar himmat o azm peda kar ke Khuda ki raah mein waqt aur paisa kharch kijiyej. Allah Taala ke liye savbtin bardasht karna aur logon tak Allah aur is ke rasool? Ka pegham dena ummat musalmah par farz aur un nematon ka shukar hai jo Allah hamaray rab ne hamein di hui hain. Jab koi bandah apni tamam tar rohani aur jismani salahiyaton ke sath noo insani ko siraat mustaqeem ki dawat deta hai to usay Allah Taala ke firshton ka khusoosi taawun haasil ho jata hai aur farishtay is bandah ke jazba sadiq ko apne targheebi programon mein shaamil kar letay hain lekin tableegh is shakhs ko zaib deti hai jis ke andar rohani salahiyaten bedaar hon aur woh khud bhi raah haq ka sacha aur par azm musafir ho.

Raah haq ke sachey musafir ke liye Allah Taala farmatay hain :

والذیْن جاھدوْفیْنالنھْد ینھمْ سبلنا


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE