Topics

Sheree Aawaz

Khuda ki raah mein jo kuch kharch karen, be gharz aur laag ke baghair kharch karen. Yeh arzoo hargiz nah rkhiye ke jin logon ki aap ne Allah ke liye madad ki hai woh aap ke mashkoor aur ahsaan mand hon. Khuda ki raah mein kharch karna koi fakhr o mubahat ki baat nahi hai. Yeh to mehez Allah ka fazl hai ke is ne aap ko is qabil bana diya hai ke aap ka haath oopar hai. Jis bhai ki aap madad kar rahay hain woh bhi aap ki terhan maa ke pait se peda hua hai. Is ke andar bhi wohi jazbaat o ehsasat hain jo aap ke andar hain. Agar woh roti khanay aur kapra pahannay par majboor hai to aap bhi roti aur kapray ke baghair nahi reh satke. Aap kuch nahi hain. Aap ke paas jo kuch hai woh Allah ka diya hua hai. Allah ki di hui doulat ko doosron par kharch karne ke baad ghareebon ki khuddari ko thais lagana aur un se apni bartari tasleem karana, ahsaan jta kar tootay hue dilon ko dikhnana bad tareen ghnaone jazbaat hain. Woh Allah jis ne aap ko is qabil banaya ke aap doosron ki madad karen, farmata hai :

‘‘Momino! apne sadqat aur khairaat ko ahsaan jta jta kar aur ghareebon ka dil dikha kar is aadmi ki terhan khaak mein nah mila do jo mehez logon ko dikhaane ke liye kharch karta hai.’‘

Es inaam ka shukar ada karne ke liye ke Khuda ne apne fazl o karam se hamein aasani aur sahoolat di hai aur hamein dunyawi asaishen ataa ki hain, kushadah dili aur shoq ke sath Allah ki raah mein kharch karna chahiye. Tang dil aur kharch par krhhne walay log falah o kaamrani ke mustahiq nahi hotay. Jo aadmi Khuda ki raah mein kharch karne ki tarap rakhta hai, bhala yeh kaisay mumkin hai ke Khuda ka fazl is par aam nah ho.. .. ..  !

Quran pak mein hai :

Tum hargiz neki haasil nah kar sako ge jab tak woh maal Khuda ki raah mein nah day do jo tumhe aziz hai.

Zakat ada karna wajib hai. Achi terhan hisaab laga kar poori poori raqam ada kijiyej. apne oopar boojh samajh kar doosron ke supurd nah kar dijiye. Un logon ko talaash kijiyej jo fi al waqea zkoh ke mustahiq hain.


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE