Topics

Dua

dua aik aisi ibadat hai jis ka badal doosri ibadat nahi hai. Dua aik aisa amal hai jis mein insaan fi al waqea apni nifi kar deta hai aur apne parvar-digaar ke samnay woh kuch bayan kar deta hai jo kisi qareeb tareen aziz se nahi keh sakta. Be shak haajat rawai aur karsazi ke saaray ikhtiyarat Allah Taala ne apne paas rakhay hain. Kaayenaat mein jari o saari nizaam par ghhor kya jaye to Allah ke siwa kisi ke paas koi ikhtiyar nahi aur yeh jo ikhtiyar ki baat ki jati hai is mein bhi Allah ka hi ikhtiyar kaam kar raha hai ke is ne bandah ko ikhtiyar istemaal karne ki tofeq di hui hai. Sab apne khaaliq ke mohtaaj hain. Koi nahi jo bundon ki pukaar sunay aur un ki duayen qubool kar le. Quran mein irshad hai :

‘‘ Ae logo, tum sab Allah ke mohtaaj ho. Allah hi hai jo ghanni aur be niaz aur aala sifaat wala hai.’‘

Surah airaaf mein irshad hai :

‘‘ Aur har ibadat mein apna rukh theek is ki taraf rakho aur isi ko poukaro aur is ke liye apni ibadat ko khaas kar lo.’‘

Allah ke pyare mehboob s.a.w ka irshad hai ke Allah Taala farmata hai :

‘‘ Mere bandoo ! Mein ne apne oopar zulm haraam kar liya hai to tum bhi aik dosray par zulm o zayad-ti ko haraam samjhoo.’‘

‘‘ Mere bandoo ! Tum mein se har aik gumraah hai siwaye is ke jis ko mein hadaayat dun, pas tum mujh hi se hadaayat talabb karo ke mein tumhe hadaayat dun.’‘

‘‘Mere bandoo ! Tum mein se har aik bhooka hai siwaye is shakhs ke jis ko mein khilaun, pas tum mujh hi se rozi mango to mein tumhe rozi dun.’‘

‘‘Mere bandoo ! Tum mein se har aik nanga hai siwaye is ke jis ko mein panaahon, pas tum mujh hi se libaas mango, mein tumhe panaahon ga.’‘

‘‘Mere bandoo ! Tum raat mein bhi gunah karte ho aur din mein bhi, aur mein saaray gunah maaf kar dun ga.’‘

Khuda se wohi kuch mangiye jo halal aur tayyab hai. Dua mein khashoo aur khazoo zaroori hai. Khashoo o khazoo se morad yeh hai ke bande ke dil mein Khuda ki azmat mojood ho, sir aur nigehain jhuki hui hon, ankhen num hon, andaaz o atwaar se maskini aur be kisi zahir ho rahi ho. Dua chupkay chupkay aur dheemey andaaz mein mangiye. 


Tajaliyat - Roman

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

UN SCINCEDANO KE NAAM

JO 15VEEN SADDI HIJIRI MEIN

MOJOODA SCINCE KA

AKHRI UROOJ DUNIYA

KI TABAHI DHEKH KAR

EK WAHID ZAAT

KHALIQ KAINAAT

ALLAH KI TAJALI KA

IRFAN HASIL KAR LEINGE