Topics

Zikar Azkar

Tasawuf mein tazkia nafs aisa amal hai jis par tasawuf ki bunyaad qaim hai. Tazkia nafs aur qalbi Taharat ke liye ahal rohaniyat ne asbaq muqarrar kiye hain. Yeh asbaq qurani ayaat aur Asma Aliha se muratab kiye gaye hain. Un ke vird se ensaan ke andar pakizgee aur noor ka zakheera hota hai. Kisi aayat ya ism Ellahi ke vird se rooh mein baleedgi barh jati hai aur salk ke andar baatini aankhh khil jati hai. Usay aisi baseerat mil jati hai jis se woh haqeeqat ka idraak kar laita hai.

 Ism E Azam :

 

Looh mehfooz ka qanoon batata hai ke azal se abadd taq sirf lafz ki karfrmayi hai aur haal, mustaqbil ka darmiyani waqfa lafz ke ilawa kuch nahi hai. Kaayenaat mein jo kuch hai woh sab ka sab Allah taala ka farmaya hualafz hai. Aasmani kitaaben aur aakhri kitaab quran Allah taala ke farmaiye hue alfaaz ki tshrihat hain.' ' lafz' ' qurani ayaat ki tamseelaat aur Asma Aliha ka muzahira hai. Ism ki mukhtalif tarzon se nai nai tkhliqat wujood mein aati hain. Allah taala ka ism hi poori kaayenaat ko control karta hai. Lafz ya ism ki bohat si qasmein hain. Har qisam ke ism ka aik sardar hota hai. Wohi sardar ism apne qisam ke tamam Asma ko control karta hai. Yeh sardar ism bhi Allah taala ka ism hai aur is hi sardar ism ko ism Azam kehte hain.

Asma noor aur roshni hain. Aik tarz ki jitni roshniyan hain un ko control karne wala ism bhi unhi roshniyon ka murakkab hai aur yeh Asma kaayenaat mein mojood ashya ki takhleeq ke ajzaa hain. Maslan noo insani ke andar kaam karne walay taqazoon aur hawaas ko jo ism control karta hai yahi ism noo insani ke liye ism Azam hai.

Jaanat ki noo ke liye allag ism Azam hai. Nabataat ke liye allag, jamadat ke liye allag aur noo Malaika ke liye allag ism Azam hai.

Gayarah Hazaar Hawaas :

 

Ensaan ke andar taqazoon aur jazbaat ki takmeel ke liye jo hawaas kaam karte hain un ki majmoi tadaad taqreeban gayarah hazaar hai. Un gayarah hazaar kaifiyat ya taqazoon ke oopar hamesha aik ism ghalib rehta hai. Yahi woh Asma hain jin ka ilm Allah taala nay Hazrat  aadam alaihi salam ko sikhaya hai. Ism zaat ke ilawa Allah taala ka har ism Allah taala ki aik sift hai. Jo kaamil tarzon ke sath apne andar takhleeqi qadren rakhta hai.

'' Allah noor asamawaat ul arz' ' ( surah noor. Aayat :35)

Aur yahi Allah ka noor lehron ki shakal mein nabataat, jamadat, hewanat, ensaan, jaanat aur firshton mein zindagi aur zindagi ki tamam tehreekaat peda karta hai. Poori kaayenaat mein qudrat ka yeh Faizan jari hai ke kaayenaat mein har fard noor ki un lehron ke zariye aik dosray ke sath wabsta hai.

Khekhshaani nizamon aur hamaray darmain bara mustahkam rishta hai. Pey Dur pey jo khayalat zehan mein atay hain woh dosray nizamon aur aabadyon se hamein mousool hotay rehtay hain. Noor ki yeh lehrian aik lamha mein roshni ka roop dhaar layte hain. Roshni ki yeh choti barri lehrian hum taq be shumaar tasweer khanaay le kar aati hain. Hum un hi tasweer khaanoon ka naam wahima, khayaal, tasawwur aur tafakkar rakh dete hain.

Allah taala ka irshad hai :

'' logo! Mujhe poukaro mein sunon ga. Mujh se mango, mein doun ga.' '

Allah taala ney apni sifaat ka tazkara apne naamon se kya hai.

'' aur Allah ke achay achay naam hain. Pas un achay naamon se usay pkarte raho.' '

( surah airaaf. Aayat : 180 )

'' imaan walo! Allah ka zikar kasrat se karte raho aur subah aur shaam is ki tasbeeh mein lagey raho.' '

( surah ahzaab. Aayat : 41-42 )

Chhupa Hua Khazana :

 

Allah taala ka har ism aik chhupa huakhazana hai. Jab log Allah ka naam vird zabaan karte hain to un ke oopar rehmaton aur barkatoon ki barish barasti hai. Aam tor par Allah ke ninanway naam mashhoor hain. Is besh baha khazanay se faida uthany ke liye har naam ki taseer aur parhnay ka tareeqa allag allag hai.

Kisi ism ki baar baar takraar se dimagh is ism ki nooraniyat se maamoor ho jata hai aur jaisay jaisay Allah taala ke ism ke Anwaar dimagh mein zakheera hotay rehtay hain. Isi munasbat se bigre hue kaam bantay chalay jatay hain aur hasb dilkhaw nataij muratab hotay rehtay hain. Lekin jis terhan asraat muratab hotay hain isi terhan gunaaho ki tareqi hamaray andar roshni ko dhundlaa deti hai. Kotahyon aur khataon se aadmi ksafton aur andheron se qareeb ho jata hai.

Jab koi bandah jantay jhatey gunaaho aur khataon ki zindagi ko zindagi ka maqsad qarar day laita hai to woh quran pak ki is aayat ki Tafseer ban jata hai.

'' mohar laga di Allah ne un ke dilon par, un ke kaanon par aur aankhon par parda daal diya aur un logon ke liye dard naak azaab hai.' '

( surah baqra. Aayat : number 8 )

Allah taala ka har ism Allah taala ki sift hai aur Allah taala ki har sift qanoon qudrat ke tehat fa-aal aur mutharrak hai. Har sift apne andar taaqat aur zindagi rakhti hai. Jab hum kisi ism ka vird karte hain to is ism ki taaqat aur taseer ka zahir hona zurori hai. Agar matlooba fawaid haasil nah hon to hamein apni kotahyon aur pur khata tarz amal ka jaiza lena chahiye. Neki aur buraiee dono aamaal o af-aal ke tabay hain. Dono mein insani zehan insani zabaan aur haath paiir istemaal hotay hain.

Maslan aik aadmi gaali deta hai. Yeh buraiee hai lekin gaali dainay mein zabaan istemaal hoti hai isi terhan dosra aadmi meethay bol boltaa hai. Logon ki Falah o behbood ke liye zehan istemaal karta aur ehkamaat bhi sadir karta hai. Is rawayya mein bhi zabaan ka amal dakhal hai. Ali hazaulqayaas soch tasawurat, jazbaat aur achay buray ehsasat ka talluq insani rawaiyon par qaim hai.

Agar tarz fikar aur rawaiyon mein khuloos o eesaar hai, Allah ki makhlooq ki bhalai hai aur syedna huzoor sale Allah aleh o slim ki seerat tayyiba ke mutabiq ikhlaq husna par amal hai to yeh sab aamaal, aamaal Saleha hain. Allah ki nishanion par ghhor karna, Allah ki hamd o sana bayan karna aur rasoolon ki talemaat par amal karna hai. Allah aur Allah ke rasool sale Allah aleh o slim se qurbat ka zareya hai.

Allah taala farmatay hain ke Allah ke zikar se itminan qalb haasil hota hai. Rasool Allah sale Allah aleh o slim ne farmaya ke quran ki taleem ko laazmi pakro aur zikar Ellahi karo. Is amal se asmano mein tumhara zikar ho ga aur zameen mein tumharay liye noor ho ga.

Tafakar :

 

Quran hakeem ki talawat ka mafhuum yeh hai ke arshadat Rabbani par tafakur kya jaye aur Allah ke ehkamaat ke mutabiq farmabardari ki jaye. Quran hakeem mein jahan Allah ke zikar ka hukum diya gaya hai wahan yeh bhi kaha gaya hai ke kasrat se zikar karo.

'' ae ahal imaan! Tum Allah taala ko kasrat se yaad kya karo.' '

( surah ahzaab. Aayat number 31)

'' ae ahal imaan! Jab kisi jamaat se tumhara muqaabla ho to saabit qadam raho aur Allah ka kasrat se zikar karo.' '

( surah Anfal. Aayat number 41)

Hazrat  Ibn Abbas is aayat ki Tafseer mein farmatay hain :

Allah taala neh apne bundo par koi aisi ibadat farz nahi ki ke is mein mazoor aadmi ka izr qubool nah farmaya ho. Magar zikar Ellahi aisi ibadat hai ke jis ki koi hadd muqarrar nahi hai. Koi Allah ke zikar se mazoor nahi Albata maghloob al haal ka maamla allag hai aur farmaya Allah ka zikar karo kharray hue, baithy hue, letey hue, raat ho ya din, zikar dil se ho ya zabaan se, khushki mein ya samandar mein ho. Bandah khushaal ho ya ghareeb al haal ho, tandrost ho ya bemaar ho. Jis haal mein bhi ho bandah ko chahiye ke Allah ka zikar karta rahay.

Jis zikar mein rooh aur qalb shaamil ho jayen is zikar ki barri ahmiyat hai. Zikar is terhan kya jaye ke kisi dosray ko is ka ilm nah ho.

Hazrat  Aisha :

 

Hazrat  Aisha se rivayet hai ke huzoor akram sale Allah aleh o slim naay farmaya jis zikar khfi ko Malaika kaatbeen nahi sun satke usay jali zikar par sattar gina ziyada fazeelat hai. Zikar khfi salk ko dikhavay se mehfooz rakhta hai.

Zikar Ellahi aur zikar kaseer ke liye quran hakeem mein mutadid ayatain hain. Kahin ism zaat ke zikar ki takeed hai, kahin zikar qalbi ki Talqeen ki gayi hai.

'' aur yaad karte rehtay apne rab ko subah shaam gudaaz dil ke sath aur khfi aawaz mein aur zikar se ghaafil nah rehtay.' '

( surah airaaf. Aayat number 205)

Yaqeenan jo log kkhuda taras hain jab shetan ki taraf se un ko koi khatrah la-haq hota hai to woh yaad mein lag jatay hain. So yakayak un ki ankhen khil jati hain yani jab muttaqi logon ko shetan ki taraf se waswasa aur pareshani aati hai aur woh un ke dil par parda daal deta hai to is waqt woh log Allah ko yaad karte hain. Allah taala un ke dil par se parda utha deta hai. Allah taala farmata hai shetan ka fitnah zikar Ellahi se dafaa ho jata hai.

Aulia Allah har daur mein apne doston ke sath baith kar khfi ya jali zikar karte rahay hain is mehfl ko halqa zikar kaha jata hai. Quran pak mein infiradi aur ijtimai dono ka zikar mojood hai. Allah taala farmatay hain :

'' aur apne aap ko un logon ke sath shaamil rkhye jo subah shaam apne rab ki ibadat mehez is ke liye karte hain.' '

( surah kahaf. Aayat number 28)

Is aayat ka mafhuum yeh hai ke Allah taala ney rasool Allah sale Allah aleh o slim ko bhi ijtimai zikar ka hukum diya hai.

Zakrin Aur Farishtay :

 

Rasool Allah sale Allah aleh o slim ne farmaya :

'' malaika ahal zikar ko talaash karte phirtay hain jahan kahin inhen zakrin ki koi jamaat mil jati hai to woh apne sathiyon ko bulatay hain chunancha malaika zakrin ko Aasman duniya tak apne paron se dhaanp letay hain.' '

Allah taala farmatay hain :

'' mein tum ko gawah banata hon ke mein ne un logon ko bakhash diya hai to un mein se aik farishta kehta hai ke falan aadmi to ahal zikar mein nahi hai woh to apne kaam ke liye aaya tha.' '

Allah taala farmatay hain :

'' yeh aik aisi majlis hai jis mein bhaithne wala badbakht nahi reh sakta.' '

Huzoor sale Allah aleh o slim ne farmaya ke :

'' kya mein aisay behtareen amal ki khabar nah doun jis se tum duniya o akhirat ki bhalai samaitt lau. Suno! Majalis zikar ko lazim pakro.' '

Majalis zikar ki talaash aur un mein firshton ka shml hona amal kher ki basharat hai. Zikar ki majalis Allah ki khushnodi, deen o duniya ki kamyabi ka zareya hain. Allah ke zikar se rehmat ka nuzool aur itminan qalb haasil hota hai.

'' namaz qaim karo mere zikar ke liye.' '

( surah talah. Aayat number 14)

Namaz mein zikar se morad yeh hai ke Allah taala ke sath aisa rabita qaim ho jaye ke bandah Allah ko dekh le ya usay tauheed wo imann ka yeh kamaal haasil ho jaye ke Allah taala usay dekh raha hai.

Allah taala farmate hain :

'' jis terhan baap dada ko yaad karte ho ke mohabbat bhi hoti hai aur himmat bhi isi terhan Allah ko yaad karo balkay apne baap dada ko yaad karne se bhi ziyada.' '

( surah baqra. Aayat number 200)

'' yaad karo apne rab ko apne dil mein Khashyat aur aajzi ke sath aahista aawaz se har subah o shaam aur tumhara shumaar ghafilon mein nah ho.' '

( surah Aal Imran. Aayat number 191)

Allah taala farmate hain :

'' woh shakhs jis ka seenah islam ke liye Allah ne khol diya hai... Tareek badnasiboon ke barabar kis terhan ho sakta hai? Woh to apne parvar-digaar ki taraf se noor hai. Kharabi hai un sangdil logon ko jin ke qaloob sakht aur zeng alood hain. Allah ke zikar ki taraf se.' '

Hazrat  zikria aleh salam bohat zaeef ho chuke they. Zeaf mein bhi Allah taala ne un se farmaya :

'' tumahray haan larka peda honay ki nishani yeh hai ke teen din kisi aadmi se kalaam nah karo ge, magar ishara ke sath aur kkhuda taala ka zikar bakasrat karte rehna.' '

( surah all Imran. Aayat number 41)

Ghazi Aur Mujahideen :

 

Ghazi aur mujahideen ko bhi zikar ki takeed ki gayi hai :

'' ae imaan walo! Jab kafiroon ke sath jung kya karo to paiir jamaye rakho aur Allah ka zikar bohat karo taa ke tum Falah pao.' '

( surah Anfal. Aayat number 45)

Sufiya e karaam ki khanqahon mein aisa mahol creat kiya jata hai ke jis mein wahan rehne walay talba o talbat noor nabuwat aur noor Ellahi se sairaab hotay hain. Sufia karaam thyori ke tor par jo asbaq yani duroood o vzayf shagrdon ko parhaatey hain woh quran o hadees ke mutabiq hotay hain.

Huzoor sale Allah aleh o slim naay farmaya :

'' yeh cheez mujhe duniya o maafihaa se ziyada mehboob hai ke zakrin ke sath subah ki namaz ke baad tulu aftaab taq aur asar ki namaz ke baad ghuroob aftaab taq zikar Ellahi karoon.' '

Huzoor sale Allah aleh o slim naay farmaya ke :

'' majalis zikar par malaika ka nuzool hota hai woh inhen apne paron se dhaanp letay hain aur un par nuzool sakeena hota hai aur un par Allah ki rehmat saya kar lete hai aur Allah inhen yaad karta hai.' '

Rohani school aur collegeon mein infiradi aur ijtimai tor par zikar karaya jata hai taa ke saalkeen ke lataaif rangeen hon aur un ke oopar Allah ka rang ghalib aa jaye. Talba o talbat ko hadaayat ki jati hai ke woh chaltay phirtay, uthetey baithtay, wudu be wudu, har haal mein Allah ke zikar mein mashgool rahen. Har silsila mein kisi nah kisi ism ka vird karaya jata hai maslan silsila azeemia ka vird' ' ya hayuu ya qayum' ' hai. Chaltay phirtay, wudu baghair wudu uthetey baithtay, paki napaaki har haal mein saalkeen ko' ' ya hayuu ya qayum' ' parhnay ki hadaayat ki jati hai.

Jab koi bandah jali ya khfi zikar karta hai is ke andar vibration ka amal jari ho jata hai. Is ke hawaas hama tan Allah ki taraf mutwajjah ho jatay hain.

Qanoon :

 

Qanoon yeh hai ke har bande ke andar do terhan ke hawaas kaam karte hain. Aik terhan ke hawaas usay zahiri duniya se nah sirf qareeb karte hain balkay zahiri duniya mein qaid kar dete hain. Doosri terhan ke hawaas bande ke andar ghaib bain aur Allah se qurbat ke hawaas hain ,

Jab bandah apne baatini hawaas mein hota hai to is ke oopar Allah ki sifaat muheet ho jati hain.

Is baat ko aaasaaan alfaaz mein is terhan bayan kya jata hai ke jab aadmi ka inhimak duniya mein hota hai to maadi anasir mein saraand aur taffun mein inhimak hota hai halaank woh is saraand aur taffun ko mehsoos nahi karta lekin agar woh anasir ka tajzia kere aur anasir ki quna ko talaash kere to is ke ilm mein yeh baat aa jati hai ke duniya ki har shye saraand aur taffun se bani hui hai. Ensaan jo ghiza khata hai woh bhi saraand hai aur ensaan jis qatray se ban kar aalmِ wujood mein aaya hai woh bhi saraand hai, aadmi jab mar jata hai is ka sara jism taffun aur saraand mein tabdeel ho jata hai. Is ke bar aks dosra jism jo roshni aur noor se bana huahai. Itna lateef hai ke aalam baala ki sair karta hai aur khud ko firshton ki majalis mein daikhta hai.

Sufi jab zikar Ellahi mein mashgool hota hai to roshni aur noor se banay hue jism mein noorani current daud jata hai. Khushi ki laharen is ke oopar se khauf aur gham daur kar deti hain.


Ahsan o Tasawuf (sufism)

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

Rohaniyat aur tasawuf ke barey mein logon nay bohat kuch likha hai, aik giroh ka khayaal hai ke aksar sufia chunkay oon ka libaas pehantay they is liye log inhen sufi kehte they. Oon ko arabi mein sof kehte hain. Woh log yeh libaas is liye pehantay they ke sof ka libaas pehnana aksar nabiyo, walyoon aur bargzida hstyon ka mamool raha hai. Baaz hazraat ke khayaal mein ashaab sufah ke sath nisbat rakhnay ki wajah se yeh log sufi kehlate hain jabkay aik tabqa ka khayaal hai ke sufi Safa se mushtaq hai lekin un saari tshrihat se dil mutmaen nahi hota.