Topics

TASAWWUF KI TA’REEKH

Aadam o hawa jab zameen par aaye to in main shaorr bohat kam tha, woh nahin jaante the ke wasail ko kis tarah astemaal kia jaaye. Qanoon e qudrat ke tehat Aadam ki nasal do se chaar, chaar se aath aur isi tarah jab hazaaron se tajawuz kar gayi to shaoor bhi laakhon guna ho gaya. Aadam o hawa ke bachon ne jarei’n , napukhtah phal aur kacha gosht khaane main kirhayat mehsoos ki in ke shaoor ne rehnumai ki ke kacha gosht no khaya jaye. Gihon ke daane chabaane ke bajaye gandum pees kar aate ki roti pakani chahiye. (Ta’reekh Tasawwuf)

Zameen Par Insaan Ka Pehla Din:

            Qa’noon yeh hai ke shaoor aik ho ya hazaar hoon jab kisi nuqte par markooz ho jate hain to is ka muzahira ho jata hai. Laakhon aadmiyon main se kisi aik aadmi ne ger ikhtiyaari tor par do pathar uthaaye in ko aapas main takaraya, takraane se hararat peda hui to pathron main se chingaari nikli.

            Chingaari ki chamak ne ibn e aadam ko is taraf mutawajo kia ke chingaari sookhi ghaas ko jala Dale gi aur dekhte dekhte Aag bharak uthi.

            Zameen par insaan kay eh pehla din tha jab insaan hewanaat se mumtaaz hua aur is ne is ejaad se apne liye khana banana shuru kar diya. Hiwanaat se mumtaaz hone ke baad insaan ke zehn main naye naye khayalaat aate rahe aur phr ejaad ka silsila jaari ho gaya.

            Aadam aur hawa ke aane se pehle zameen mojood thi  aur zameen par jinaat abaad the. Zameen ke waaris jinaat aur aadam hain.

            Jinaat ne jab zameen par khoon kharabah kia aur zameen ki kokh ujaarne ki har tadbeer par amal kia to qudrat ne zameen ko fasaad zadah qaraar de diya aur jinaat se zameen ki sardaari chheen kar aadam ko de di. Lekin sitam zarifi yeh hui ke ibn e aadam ne bhi wohi kiya jo jinaat karte chale aa rahe the. Bhai ne bhai ka qatal kar diya aur yeh silsila daraaz hota chala gaya.

Muasharti Qawaneen:

Hazrat  Aadam Aleh Aslaam ne insaani muashrah ke liye jo qawaneen waza kiye in ki olaad ne in par puri tarah amal nahin kiya. Taweel arse ke baad Hazrat  Nooh Aleh Asalaam peda hue. Hazrat  Nooh Aleh Asalaam 950 baras tak toheed ki tableeg karte rahe. Hazrat  Nooh aleh Aslaam paani ky har ghoont aur har luqme par Alhamdulillah kehte the. 950 barson tak tableeg karne par 80 mard aur auratein emaan laaye baaqi qom ne in ki nasihaton par amal nahin kiya. Is padaash main qom par azaab naazil hua. Zameen ko fasaad se paak karne ke liye Aasmaan se itna paani barsa ke zameen sumandar ban gai. Gaao’n, goth, qasbe, shehar doob gaye. Puri qom Garaq e Aab ho gayi. Hazrat  Nooh aleh Asalaam ka beta bhi hilaak ho gaya. 80 mard aur auratein jo emaan laaye the azaab e ilahi se bach gaye. Zameen  6 mahine tak paani main doobi rahi tufaan khatam hone par kashti “JODI”

Pahaari par tehri. (Muhammad Rasool Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam-Jilad 3)

            Emaan lane wale salaamti ke saath kashti se utre lekin in ki nasal no chal saki. Nooh aleh Asalaam ke teen (3) bete “ Haam,Saam,Yaafs” jo kashti main sawaar the in se Aadam ki nasal ka dobara Agaaz hua. Haam chhote bete the. Saam manjhale aur Yaafs bare bete the. Aaj ki duniya main jahan bhi jis rang ki bhi nasal Abaad hai woh in hi teen bhahiyon ki olaad hai.

            ALLAH TA’LAH ne apni mkhlooq ki hadayat ke liye zameen ke chape chape par haadi aur peghambar bheje jin ki ta’daad kam o besh aik laakh chobees hazaar batayi jaati hai. Aik laakh chobees hazaar peghambron ki hayaat tayyabah par gor kiya jaye to tam’maam peghambron ne Aadam zaad ko apni rooh se waqif hone ki hadayat di hai. Yani maadi wajood ko sahara dene aur maadi wajood ko qaaim rakhne wali rooh ko pehchaano. Pegambron ne bataya hai ke rooh Allah ka amar hai. Insaan ko Allah ke ammar kai lam diya gaya hai magar thora Ilm diya gaya hai. Lekin yeh thora Ilm lamehdood Ilm ka qleel Ilm hai.

            Sumandar ke paani ka aik qatrah yani sumandar ke qaleel ka taziya kiya jaye to is qatrah main poore sumandar ki sifaat nazar aati hain. Peepal ke darakht ka beej khishkhaash ke daane se chhota hai. Agar peepal ke itne chhote beej ko microscope film main dekha jaye to is nanhe se beej main peepal ka poora darakht nazar aata hai.

Jismaani Rukh ----- Ruhaani Rukh:

            Rasool Allah Sal’lallaho Al’lehi Wa’Aalehi Wa’sal’lam aur anbia e karaam aleh asalaam ki ta’leemaat hamein is taraf mutawajo karti hain ke har insaan do rukhon se murakab hai.

            Insaan ka aik rukh jismaani rukh hai aur dusra rukh ruhaani jisam hai. Maadi jisam ki ta’reef yeh hai ke is main har lamha toot phoot hoti rehti hai. Matti ka jisam ka jisam fana ho kar matti main tabdeel ho jata hai. Ruhaani jisam Allah ka ammar hai. Har Maadi wajood ki harkat ruhaani wajood ke taabe hai. Maadi wajood ruhaani wajood ke taabe ho kar harkat karta hai. Rooh agar jismaani wajood se rishta muntaqah kar le to maadi wajood main kisi bhi tarah ki harkat nahin hoti. Khaana peena, chalna phirna, ghum aur khushi se mutaasir hona, shaadi biyaah is waqt hi

Mumkin hai jab rooh jism ko sahara de. Duniya hazaaro’n saal se majood hai. Hazaaron saal ki ta’reekh main aik bhi misaal nahin hai ke kisi murdah jism ne koi ejaad ki ho. Ya murdah ajsaam se koi aur insaani ammal sarzad hua ho.

Aik Aur Duniya:

            Aasmaani kitaabo’n aur Quran Hakeem main is baat ko wazahat se biyaan kiya gaya hai key eh duniya aarzi duniya hai. Is duniya ke baad aik aur duniya jis main ja kar hamein amaal ki saza ya jaza ke mutaabiq zindagi guzaarni hai. Jis tarah is tarah duniya ke baad dusri duniya aalam aakhrat hai. Isi tarah is duniya main aane se pehle bhi aik duniya hai. Jahan se ham aaye hain. Is duniya ka naam aalam arwaah hai. Allah ke fartadah har nabi mukaram Aleh Aslaam ne is ammar ki tableeg ki hai ke insaan ka sahi warsa woh Ilm hai jo Allah Ta’lah ne abu ul bashar Hazrat  aadam aleh asalaam ko khud parhayay aur sikhaya hai.

            Abu ul bashar Hazrat  aadam aleh asalaam ki fazilat ka sabab bhi yehi Ilm hai. Jo jinaat ko aur farishto’n ko atta nahin kiya gaya.

 Noo E Insaani Ka Pehla Sufi:

            Aik Ilm zaahiri hai. Dusra baatni Ilm hai. Zaahiri Ilm ma;shiyat o muaasharat kai lam hai aur baatini Ilm tasawwuf hai. Tasawwuf ka aagaaz is waqt hua jab Allah ta’lah ne farishto’n se kaha “ Main zameen par apna naaib banaane wala hoon.” Aadam aleh salaam koi lam ul asma sikhaana.

            Baatini aloom ke zumrah main aata hai. Baatini aur aasmaani aloom bani noo e aadam ke liye Hazrat  aadam aleh asalaam ka wrsa hai. Is ka matlab yeh hua ke tasawwuf ki ibtida Hazrat  aadam aleh salaam se hui aur is tarah noo e insaani main Hazrat  aadam aleh salaam pehle sufi hain.

            Paigambro’n ki ta’leemaat rehnumaai karti hain ke har aigambar ne noo e insaani ko achhaai aur buraai ke tasawur se aagaah kia hai aur khud is par ammal kar ke ba’maqsad Zindagi guzaarne ka daras diya hai.

            Paigambaro’n ki ta’leemaat ke mutaabiq waahid zaat Allah ki parastish na ho to woh hargiz tasawwuf nahin hai.

“Anbiyaa Aleh Aslaam batate hain ke aik Allah Wahadah La’Shareek ki eebaadat karo. Allah Ta’lah apni makhlooq main bhai chaarah chahate hain. Apni makhlooq ko khush dekhna chahate hain. Makhlooq ka be’sakoon rehna Allah ko pasand nahin hai.

            Allah makhlooq ko khush dekhne ke liye makhlooq ki zaruriyaat ki kafaalat karte hain. Allah ta’lah apne paighambro’n ke raaste par chalne ko apna raastah qaraar dete hain. Paghamro’n ki zindagi par tafakur kiya jaaye to in main siraat e mustaqeem par qaaim rehene aur siraat e mustaqeem par da’wat dene ka bhar poor azum hota hai. Paighambar afu o darguzar se kaam lete hain, haq talfi no karne ki talqeen karte hain.

            Har paigambar ki ta’leemaat ka maqsad toheed parasti hai. Yehi sab baatein paighambaraan e Aleh salaam ki ta’leemat par ammal karne wala sufi batata hai aur is par ammal bhi karta hai.

Quran fermata hai:

“Aur ham ne Aasmaan ko barooj se zeenat bakhshi dekhne walo’n ke liye aur chhupa liya ham ne is khubsurat aaraaish aur zeenat ko shaitaan mardood se.”

(Surah Al-Hajar : 16-17)

Tasawwuf ka sheedaai sufi is ki tafseer is tarah biyaan karta hai jo log aasmaan par barooj ki zeenat ko nahin dekhte ya dekhne ki koshish nahin karte woh insaan kehlaane ke mustehq nahin. Allah ta;’lah ne har insaan ko ruhaani silaahiyato’n se behrahwar kiya hai. Har insaan is silaahiyat ko be’daar kar ke aasmaan par barooj ko dekh sakta hai.

Namaaz Main Hazoori:

            Quran paak main hai :

            “ Pas kharabi in namaziyo’n ke liye jo apni namaazo’n se bekhabar hain.” ( Surah Ma’oon- Ayat : 6)

            Ya’ni namaaz to woh parhte hain lekin inhain namaaz main martabah ahesaan haasil nahin hota. Sufi kehta hai jis ko namaaz main martabah ahesaan ya’ni hazoor e qalbi no ho is ki namaaz, namaaz nahin

Hai bal’ke is ke liye kharabi hai. Sufi ka aqeedah hai ke agar insaaan khashoo wa khzoo ke saath Allah ko sadaq e dil ke saath haazir o naazir jaan kar salaat qaaim kare to isse hazoori qalab naseeb ho jaati hai.

Da’wat E Haq:

            Allah Ta’lah farmaate hain kiya in logo ne aasmaan aur zameen ke nizaam par kabhi gor nahin kiya aur kisi cheez ko bhi jo Khuda ne paida ki hai aankhain khol kar nahin dekha. ( Aankhain khol kar dekhne se muraad baatini nazar se dekhna hai jo rooh ki aankh hai) aur kiya yeh bhi unhon ne nahin socha ke shayid zindah rehne ki jo muhalat di gayi hai is ke poore hone ka wqt qareeb aa gaya hai. Hazrat  nooh aleh salaam ka qissah hamin hadayat deta hai ko Allah qaadir mutaliq hai woh jisse chahe izzat aur sharaf se nawaaz de aur jisse chaahe zaleel o khuwaar kar de. Allah ajzo inkisaari ko pasand fermata hai.

            Takabur aur garoor Allah ke liye napasandeedah amaal hain. Napsandeedah amaal jab had se tajawuz kar jaate hain to qudrat nafarmaano’n ko nest o nabood kar deti hai. Har insaan apne ammal ka khud jawab deh hai is liye baap ki buzurgi bete ki nafarmaani ka mudawa nahin ban sakti aur na bete ki sa’dat baap ki sarkashi ka badal ho sakti hai.

Hazrat  Aad Aleh Aslaam ke qisse main biyaan hua hai:

“ Kiya tum ne nahin dekha ke tumhare Rabb ne oonchi amaarato’n waale aad e irum se kia salook kiya?”

(Surah Hajar: Ayat: 6-7)

Aur Aad Aleh Aslaam ki tarf bheja in ka bhaai Hod Aleh Asalaam bola:

“ Ae Qo bandage karo Allah ki, koi nahin tumhara sahara is ke siwa, kiya tum ko darr nahin?”

(Surah a’raaf: Ayat-65)

            Gumrah qom ne ta’jub se poocha tum hamare paas siraf is liye aaye ho ke ham sirf aik hi Allah ki ebaadat Karen aur unhain chhor den jin ki ebaadat hamare baap dada karte the. Hazrat  Hod aleh Aslaam ny kaha, kiyun jhagarte ho mujh se naamo’n par rakh liye hain tum ne aur tumhare

Baap dada ne nahin utaari Allah ne in ki koi sanad—Qom e Hod Aleh

Aslaam ne Aad aleh Aslaam ki ta’leemat se be’zaari ka iz’haar kiya aur bole:

            “ham ko brabar hai to nasihat kare ya na kare.” 

(Surat Ash’shora: Ayat 136).

Hazrat  Hod aleh Aslaam ne in se kaha:

“Yaad karo is zaat ko jis ne tumhain woh kuch diya hai jo tum chahte ho. Tumhain jaanwar diye, olaadein den, bag o shajar diye aur tumhara yeh haal hai ke tum Allah ke saath inhain shareek karte ho jo tumhain nafa o nuqsaan nahin pohncha sakte. Azmat o Khush’haali ka muzaahirah karne ke liye tum ne kai kai manzilah aalishaan amaratain banai hain, dolat aur sarwat hone ke bawajood tumhain itminaan e qalab nahin hai. Is liye tum ne maadi duniya hi ko sab samajh liya hai.”

(Surat Ash’shora : Ayat 132-135)

 

Yom E Azzal Ka Wa’dah:

            Hazrat  Sualeh Aleh Aslaam ne apni Qom ko mukhatib kar e farmaya:

            “ Tum log apne wade se phir gaye ho( jo wadah tumhari rooho’n ne yom e azzal main Allah se kiya tha aur tum ne qaalu bala kehe kar Allah ki rabubiyat ka iqraar kiya tha) Gussa aur intiqaam ke jazbe ne tumhain andha kar diya hai tum logo ne Allah ke hukam ki Sareeh khilaaf warzi ki hai”.

            (Surah Ae’raaf: Ayat: 76-77)

            Hazrat  Ibrahim aleh Aslaam jab apne baap bu’tt taraash aur bu’tt parast qom se be’zaar hue unhain khuda ko jaanne pehchaanne aur Irfan haasil karne ki aarzu hui. Aik roz Hazrat  Ibraahim aleh Aslaam ne apni maa’n se pooch “ ae maa’n! Tera khuda kon hai? Beta mera khuda tera baap hai jo meri zruriyaat ka kufail hai.

            Hazrat  Ibrahim aleh Aslaam ne poocha. “ Amaa’n Jee! Mere baap ka khuda kon hai?” Maa’n ne bataya ke Assamaan par chamakne wale sitaare tere baap ke khuda hain”. Hazrat  Ibrahim aleh Aslaam is jawaab se mut’ma’een na hue. In ke andar ke noor ne khuda ki talaash ke liye unhain

Be’qraar kar diya.

            Raat Andheri ho gayi to unhon ne aik sitarah dekha aur kaha yeh mera rab hai, so jab woh garoob ho gaya to aap ne kaha main garoob ho jaane walo’n se mohabbat nahin rakhta. Phir jab chaand ko chamakta hua dekha to farmaya! Yeh mera rab hai. To jab woh garoob ho gaya to farmaya! Agar mujh ko mera rab hadayat na karta rahe to main gumrah logo’n main shamil ho jata aur phir Aftaab ko chamakta hua dekha to farmaya yeh mera rab hai! Yeh sab se bara hai to jab woh garoob ho gaya to aap ne farmaya. Ae qom! Be’shak main tumhare shirk se be’zaar hoon. Apna rukh is ki tarf karta hoon jis ne aasmaano’n aur zameen ko paida kiya. Aur main shirk karne walo’n main se nahin hoon.

            Allah Ta’lah ne mazaahir fitrat main Hazrat  Ibrahim Aleh Aslaam ke is ammal ko apni jaanib mansoob kiya hai.

            Allah Ta’lah farmate hain:

            “Phir ham ne Ibrahim ko Aasmaano’n aur zameen ki sultanat main ajaibaat dkhaaye ta’keh wo yaqeen karne waalo’n main se ho jaye.”

            (Surah Inaa’m: Ayat – 75)

Quran Paak main mazkor hai:

            “ aur yaad karo kitaab main Isma’il ka zikar tha. Woh wadah ka sacha, aur tha Rasool aur Nabi aur Hukam karta tha apne ahl ko salaat ka aur tha woh apne parwardigaar ke nazdeek pasandeedah.”

(Surah Maryyam : Ayat 84-85)

Allah Ke Numaainde:

            Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ke wa’qiaat main se aik aham waqiah is Malaqaat ka hai jo in ke aur Saahib e baatin mard khuda (Sufi) ke darmiyan hui. Allah Ta’lah ne farmaya Ae Moosa ale Aslaam! Jahan do sumnadar milte hain wahan hamara aik bandah hai. Hazrat  Moosa aleh Aslaam ne arz kiya! Parwardigaar is bande tak pohnchne ka kiya tareeqah hai? Allah ta’lah ne farmaya.. Machhli apne tosha daan main rakh lo. Jis maqam par machhli gum ho jaye isi jagah woh shakhs mile ga. Hazrat  Moosa aleh Aslaam jab is maqam par pohnch gaye jahan woh shakhs tha.

            Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne salaam kiya aur bataya keh mera naam Moosa hai. Is shakhs ne poocha Moosa bani israa’il?

Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne kaha, Haan. Moosa Aleh Aslaam ne kaha.. Main aap se woh Ilm haasil karne aaya hoon jo Allah ne aap ko sikhaya hai. Iss shakhs ne kaha. Ae Moosa! Tum mere saath rahe kar in mua’mlaat main sabar nahin kar sako ge. Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne kaha! In Sha ALLAH mujh ko Aap saabir paa’ein ge. Is shakhs ne kaha to phr shart hai keh jab tak aap mere saath rahen kisi muaam’le main mujh se sawaal na Karen ge.

            Dono kashti main beth gaye.

            Iss shakhs ne ( jisse ahle baatin sufia Khizar aleh Aslaam kehete hain) kashti main sooraakh kar diya. Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne kaha.

            Yeh aap ne kesi ajeeb baat ki hai keh kashti walo’n ne ham se karaya bhi nahin liya aur aap ne kashti main sooraakh kar diya. Hazrat  Khizar aleh Aslaam ne kaha keh maine aap se kaha tha keh aap sabar nahin kar saken ge.

            Kashti kinaare lagi to dono utar kar aik maidaan main ponche. Maidaan main bache khel rahe the. Hazrat  Khizar aleh Aslaam ne aik bache ko qatal kar diya.

            Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne kaha yeh to bohat bura hua keh aap ne na’haq aik ma’soom ko qatal kar diya. Hazrat  Khizar aleh salaam ne kaha keh main ne aap se shuru main kahe diya tha keh aap mere saath sabar o zabt se kaam nahin lein ge. Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne kaha keh as martabah aur nazar andaz kar dijiye iss ke baad koi uzar nahin rahe ga aur aap mujh se alehdah ho jain ge.

            Chalte chalet aik aisi basti main pohnch gaye. Aik makaan ki deewaar girne lagi thi. Hazrat  Khizar Aleh Aslaam ne isse durust kar diya.

Hazrat  Moosa Aleh Aslaam ne kaha. Basti walo’n ne na hamari mehmaan daari kin a hamein tehrne ki jagah di. Aap ne bager ujrat ke deewaar bana di. ( Fasoos ul Hukam)

            Surah kehaaf main yeh waa’qiah is tarah biyaan hua hai:

            “Pas ab mujh main aur tum main judaai ka waqt aa gaya hai haan jin baato’n main tum se sabar na ho saka. In ki haqeeqat tum ko batlaa doon ga.”

(Surah kehaaf: Ayat : 78)

Allah Ki Baad’shaahi Ka Rukan:

            Hazrat  Moosa aleh Aslaam aur Hazrat  Khizar aleh Aslaam ke wa’qiah main yeh inkishaaf hai keh Allah ke nizaam main aise log bhi kaam karte hain jo nabi nahin hain lekin yeh sab log toheed parast hote hain. Allah whadah la shareek ki parastish karte hain aur in ki rooho’n ko Allah ka arfaan haasil hota hai. Yehi sahib e arfaan log Allah ki baad’shaai main Allah ke numa’inde ya khalifah hote hain.

            Hazrat  Maryyam Aleh Aslaam inhin Jaleel ul qadar bando’n main se hain. Jab farishto’n ne kaha “ Ae Maryyam Aleh Aslaam! Bila shuba Allah ne tujh ko buzurg di aur paak kiya aur duniya ki aurto’n par tujh ko bargazidah kiya. Ae Maryyam Aleh Aslaam apne parwardigaar ke saamne jhuk ja aur sajdah rez ho ja aur namaaz qaaim karne walo’n ke saath namaaz ada kar.”

Basharat:

            Quran Hakeem main hai jab farishto’n ne Maryyam aleh Aslaam se kaha :

            “Ae Maryyam! Allah Ta’lah tujh ko apne hukam ki basharat deta hai aur is ka nam maseeh ibn e Maryyam Aleh Aslaam hoga. Woh duniya o aakhrat main sahib e wajahat aur hamare muqrabeen main hoga.”

            (Surah Al’Imran: Ayat: 45)

            “Woh Maa’n ki god main logo’n se kalaam kare ga aur nekokaaro’n main se hoga.”

            (Surah Al’Imran: Ayat: 46)

            Maryyam Aleh Aslaam ne kaha keh:

            “ Mere larka kese ho sakta hai? Jab keh kisi mard ne mujhe haath tak nahin lagaya.”

            Farishte ne kaha:

            “Allah Ta’lah jo chahta hai isi tarah peda kar deta hai. Jab woh kisi she ke liye hukam karta hai to bas kahe deta hai keh ho ja aur woh ho jata hai.”

            (Surah Al’Imran: Ayat: 47)

            Hazrat  Maryyam Aleh Aslaam bache ko god main le kar jab shehar pohnchein to logo’n ne unhain chaaro’n tarf se gher liya aur kahene lage

“Maryyam aleh Aslaam yeh tu ne kesi tohmat ka kaam kar liya hai. Ae Haroon ki behan na to tera baap bura aadimi tha aur na oi teri maa’n badchalan thi phir yeh kiya kar bethi hai?”

            (Surah Al’Imran: Ayat: 27-28).

            Maryyam Aleh Aslaam ne Allah ke hukam ki ta’meel karte hue larke ki tarf ishaarah kiya jo kuch poochna hai iss se pooch lo main to aaj roze se hoon.

Hazrat  Maryyam aleh Aslaam ke is waqiah se yeh baat puri tarah wwazeh ho jati hai keh khawateen ko bhi Allah ta’lah ne mardo’n ki tarah ruhaani silaahiyatain atta ki hain.

Quran Aur Tasawwuf:

            Surah Rehman main Allah Ta’lah ne irshaad faramaya hai !

            “Ae groh jinaat aur groh insaan! Tum aasmaan aur zameen ke kinaro’n se nikal kar dikhao, tum nahin nikal sakte magar sultan se.”

            (Surah Rehman: Ayat: 33)

            Tasawwuf main sultan ka matlab chhe (6) shaooro’n par gal’bah haasil karna hai. Koi insaan zameeni shaoor main rehte hue chhe (6) shaooro’n par gal’bah haasil kar le to woh zameeni shaoor se baahir nikal sakta hai.

            Har insaan aik shaoor hai aasmaani duniya ko pehchaan’ne ke liye in shaooro’n par gal’nbah haasil karne ke liye aasmaani duniya se waaqfiyat hona zaruri hai. Jab insaan saat shaooro’n ka Idraak haasil kar leta hai to is main arsh mualah ko dekhne ki silaahiyat peda ho jati hai.

Ghari Ki Sui’yaan:

            Board ke oopar ghari bani hui hai. Ghari main sui ke aik saath aik se barah tak hindse likhe hue hain. Hindse jis jagah likhe hue hain woh space hai aur sui ka ghoomna time hai, agar sui ko itni raftaar se ghuma’ya jaaye keh woh palak jhapakne se pehle 12 se 6 ke hindse par pohnch jaye to shaoor parde main chala jaye ga aur jo shaoor aik, do, teen ke waqfo’n main se guzar kar chh (6) tak pohnchta hai woh hzaf ho jaye ga. Ya’ni Zehn ki raftaar itni tez ho jaye gi keh space ke wafe nazar andaaz ho jaein ge aur jab sui ko is tarah ghuma diya jaye keh woh palak jhapakne se pehle barah

Par pohnch jaaye to zehn ki raftaar itni ziyadah ho jaye gi keh aik se barah tak waqfo’n ko nazar philaang jaye gi. ( Ruhaani Digest)

Pedaishi Shaoor:

            Reverse main barah se giarah se das aur isi tarah guzar kar aik par aa jaye to isse woh shaoor haasil ho jaye ga jo pedaish ke wqt tha.        

Agar sui barah ke hindse se reverse ho kar bek waqt ds par aa jaye to insaan ko woh shoor haasil ho jata hai jo isse khuawb dikhata hai. Agar sui se uchhal kar no par aa jaye to isse muraqbah ka shaoor haasil ho jata hai. Agar sui aath par aa jaye to isse woh shaoor haasil ho jata hai jis ko wahi kehete hain. Aur yeh wohi wahi hai jis ke baare main Allah Ta’lah ne farmaya hai keh ham ne sehad ki makhi par wahi ki.

            Agar barah ke hindse par qaaim sui tezi ke sath harkat kar ke aik dam saat par aa jaye to insaan ke oopar kashaf ki kefiyat taari ho jaati hai aur agar sui chhe (6) par aa jaye to insaan ke andar woh silahiyat peda ho jati hai jis ko Quran ne sultan kaha hai. Ya’ni ab insaan zameen ke kinaro’n se bahir nikal sakta hai.

Pehele Aasmaan Ka Shaoor:

           Zameen ke kinaaro’n se baahir dekhne ki silahiyat ke haamil saalik ke andar pehle aasmaan ka shaoor peda ho jata hai. Ala haz ulqiyaas is tarah saat aasmaano’n ko woh dekh leta hai aur saath aasmaano’n main woh daakhil bhi ho jata hai.

Allah kareem ne farmaya!

            “ Ham ne aasmaan aur zameen ko the dar the banaya hai.”

            “Allah woh hai jis ne saat aasmaan banaye aur zameen ki qisam bhi unhi ki manind hai.”

            “Aur tumhare oopar ham ne sat raaste banaaye takhleeq ke kaam ham achi tarah waqif hain.”

            (Surah Al-Mominoon: Ayat-17)

            The dar the se muraad dar’asal woh shaoori silahiyatein hain jo Allah ne insaan ko wadiyat ki hain. Saat teho’n wale aasmaano’n ya zameen se muraad yeh hai keh har the aik mukmal nizaam hai aur har nizaam aik mukmal zaab’tah hayaat hai. Aisa zaab’tah hayaat jis ka aik dusre se tasadam nahin hota. In sab ka rishta khaaliq e kainaat ke saath qaaim hai.

            Tam’maam cheezein aur makhlooqaat is baat ka Ilm rakhti hain keh hamara khaaliq Allah hai aur is Ilm par yaqeen rakhte hue Allah ki Hamd o sana biyaan karti hain aur shukar ada karti hain.

            Arbao’n kharbo’n se ziyadah in cheezo’n ya makhlooqaat main se koi aik makhlooq bhi Allah ki khaalqiyat se inheraaf kare to nizaam e zindagi main khalal waqeh ho jata hai.

            Yehi baat Allah Ta’lah ne biyaan farmaai hai keh tam’maam cheezein jo aasmaano’n main aur zameen main hain Allah ki hamd biyaan karti hain ya’ni Allah ki khaaliqiyat se inheraaf nahin kartin.


Ahsan o Tasawuf (sufism)

KHWAJA SHAMS-UD-DIN AZEEMI

Rohaniyat aur tasawuf ke barey mein logon nay bohat kuch likha hai, aik giroh ka khayaal hai ke aksar sufia chunkay oon ka libaas pehantay they is liye log inhen sufi kehte they. Oon ko arabi mein sof kehte hain. Woh log yeh libaas is liye pehantay they ke sof ka libaas pehnana aksar nabiyo, walyoon aur bargzida hstyon ka mamool raha hai. Baaz hazraat ke khayaal mein ashaab sufah ke sath nisbat rakhnay ki wajah se yeh log sufi kehlate hain jabkay aik tabqa ka khayaal hai ke sufi Safa se mushtaq hai lekin un saari tshrihat se dil mutmaen nahi hota.