Topics

ประเด็น คือ การไม่ได้เป็นอิสระ

เมื่อบางคนใช้ศักยภาพทางสมาธิเพ่งความสนใจไปยังตำแหน่งหนึ่ง และพิจารณาไตร่ตรองด้วยความสุขุมรอบคอบ สายตาของเขาจะได้รับความลึกซึ้งดังกล่าว ซึ่งช่วยสำรวจดูความสามารถที่แฝงเร้นอยู่ของตำแหน่งที่เขาตั้งสมาธิอยู่ได้ เมื่อมีความลึกซึ้งมากขึ้น อันเป็นผลลัพธ์จากการยืนหยัดในสมาธิ ตำแหน่งดังกล่าวก็จะเริ่มแสดงกลวิธีและแบบแผนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ หลังจาก

ค้นพบพลังของตำแหน่งดังกล่าวที่ซ่อนเร้นอยู่ บุคคลผู้นั้นจะสังเกตเห็น วิธีการที่ระบบดาราจักร (Galaxy) เดินทางไปด้วยกันกับเราในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ เรามีความรู้ว่า ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่วางอยู่บนเครือข่ายของคลื่น เราและจักรวาลไม่ใช่สิ่งใด นอกจากการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนของคลื่น ทุกสิ่งในโลกที่เป็นปรากฏการณ์นี้ ไม่ว่าน้ำต้นไม้ กรวด ก้อนหิน สัตว์สี่เท้า นก พลังงาน ออกซิเจน อะตอม หรือ อนุภาคของมัน ล้วนถูกห่อหุ้มอยู่ในวงแหวนของแสง นั่นคือทุกสิ่งถูกปกคลุมอยู่ในเปลือกของแสง เมื่อแสงที่ถูกปกคลุมนี้ถูกเจาะทะลุเข้าไป และบางสิ่งถูกนำมาสู่การเพ่งด้วยสายตา โดยผ่านการพินิจพิจารณาอย่างเต็มที่ สิ่งแรกที่สายตาเปิดเผยออกมาก็คือ พลังงานที่บรรจุอยู่ภายใน เมื่อมีการสร้างความลึกซึ้งให้กับสายตา สิ่งที่สองที่ปรากฏขึ้นก็คือ คุณประโยชน์ของพลังงานดังกล่าว เมื่อมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก พลังงานจะถูกค้นพบในรูปของการสำแดง เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ คือตัวอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ของการสำแดงพลังงานอะตอมออกมา เมื่อระเบิดปรมาณูถูกหย่อนลงบนเมืองทั้งสอง พลังงานนี้ก็ถูกสำแดงออกมา การสำแดงของพลังงานอะตอมมีความสมบูรณ์เสียจนกระทั่งภูเขาที่ถูกระเบิดปรมาณูโจมตี กลายสภาพเป็นเพียงควัน ประชาชนไม่อาจเชื่อสายตาตนเองได้ แต่เมื่อกายภาพของภูเขานั้นพังพินาศ ก็พบว่าภูเขาไม่ได้ดำรงอยู่อีกต่อไป มีเพียงกลุ่มควันเท่านั้นที่อยู่ที่นั่น่ ทีนี้คำถามก็คือ ใครเป็นผู้ควบคุมพลังงานดังกล่าว ใครใช้มันและใครได้รับผลกระทบจากการสำแดงออกของพลังงานดังกล่าว

คำตอบต่อคำถามนี้ง่ายทีเดียว มนุษย์ค้นพบพลังงานอะตอม มนุษย์เป็นผู้ใช้และมนุษย์นั่นเองที่ต้องทุกข์ทรมานจากผลที่ติดตามมาภายหลังการทำลายล้างอันเกิดจากการใช้พลังงานนี้ ถ้าพลังงานนี้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์ มนุษย์ก็จะได้รับความพึงพอใจจากประโยชน์ของมัน

เราควรต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการสรุปว่า พลังงานที่มีอยู่ในอะตอมคือการสร้างสรรค์ของพระเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และพระองค์ทรงสอนแบบแผนการใช้พลังงานนี้แก่มนุษย์ การสรุปอย่างมีเหตุผลก็คือ พระเจ้าทรงลิขิตศักยภาพและความสามารถที่มากมายให้มนุษย์ ซึ่งมนุษย์สามารถใช้

พลังงานอะตอมตามเจตนารมณ์และทางเลือกของตน ไม่เป็นการออกนอกประเด็นแต่อย่างใดที่จะกล่าวว่า จะอย่างไรก็ตามพระผู้สร้างทรงไว้ซึ่งพลานุภาพ อำนาจและประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสรรค์สร้าง เมื่อพิจารณาดูบทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างระเบิดปรมาณู เราไม่สามารถสรุปอะไรได้เลย นอกจาก พระเจ้าได้มอบพลัง และศักยภาพที่ซ่อนอยู่ให้มนุษย์ปฏิบัติ ซึ่งในการเปรียบเทียบแม้พลังงานอะตอมก็ไม่สลักสำคัญใดๆ สิ่งเดียวที่เป็นประเด็นคือ การใช้พลังงานอะตอม นั่นคือเราค้นพบคุณภาพของอะตอม ซึ่งก่อให้เกิดการทำลาย หรือค้นหาคลื่นในอะตอมที่มีประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์บนดาวเคราะห์แห่งนี้ นั่นคือโลกของเรา

ทุกสิ่งวางพื้นฐานอยู่บนคลื่นและมนุษย์ก็ไม่ได้รับการยกเว้น ดังนั้นการดำรงอยู่ของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับคลื่น ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ เพราะคลื่นสามารถทำให้เราสำรวจดูศักยภาพด้วยพลังที่มีสมรรถนะ ซึ่งหากถูกใช้ด้วยจิตใจเชิงทำลายจะสามารถทำลายเมืองได้ในชั่วพริบตา และเปลี่ยนโลกแบบหกคะเมน และถ้าพลังนี้ถูกใช้โดยวิธีการเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น ก็สามารถใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างประดิษฐกรรมของเรากรณีคล้ายกันมีอะตอมซึ่งเป็นจุดที่ยังไม่ได้รับการแนะนำในมนุษย์ ซึ่งครอบครองพลังงานที่ยังไม่ได้คำนวนนับ หลังจากจุดนี้ได้รับการปล่อยเป็นอิสระ หลังจากมนุษย์ขึ้นไปอยู่เหนือการพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ก็เริ่มที่จะเห็นเป็นประจักษ์อย่างชัดเจนทางจิตวิญญาณ ถึงสูตรต่างๆ ที่ให้กำเนิดดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ได้รับการสร้างสรรค์ ฟากฟ้าได้รับการเนรมิตรและประดับประดาด้วยหมู่ดาว รวมทั้งการควบคกุมเคลื่อนที่ของโลก

ตัวอย่าง เรารู้ว่าทำน้ำเชื่อมต้องละลายน้ำตาลปริมาณเพียงพอลงในน้ำ ถ้าใส่กลิ่นรสลงไปในสารละลายนี้ เราเรียกว่าน้ำเชื่อมตามกลิ่นหรือรสนั้นๆ หากใส่สีลงไปสีก็จะดูดีขึ้น และถ้าใส่ตัวยาบางตัวที่ทำให้กระปรี้กระเปร่า ลงไปด้วย ของเหลวนี้ก็จะเป็นยาน้ำเชื่อม การอบขนมปังก็วาง

อยู่บนสูตร เมื่อกล่าวถึงขนมปัง กระบวนการต่างๆ ในเรื่องการผลิตขนมปังก็จะเข้าสู่การพิจารณาของเราโดยอัตโนมัติ รวมถึงการหว่านเมล็ดข่าวสาลีด้วย อิทธิพลของคลื่นและแสงที่หมุนเวียนอยู่ในโลกส่งผลต่อเมล็ดข่าวสาลี คลื่นที่ผสมกันซึ่งทำงานอยู่ในเมล็ดข้าวสาล พร้อมด้วยคลื่นที่หมุนเวียนอยู่ในโลกทำให้เมล็ดสุกเพราะแสงอาทิตย์ และแสงจันทร์ทำให้รสหวาน เมื่อเมล็ดเจริญเติบโตเต็มที่ก็โม่เป็นแป้ง เตรียมแป้งผสมหลังจากเทน้ำลงไป สุดท้ายอบแป้งผสมนั้นด้วยไฟ ปัจจัยทั้งหมดนี้แสดงบทบาทสำคัญของตนในการเตรียมขนมปัง คำพูดที่บางคนกล่าวอย่างเรียบง่ายที่สุดว่ ทานขนมปังเสียงหน่อยสิครับอาจเป็นความประหลาดใจสำหรับผู้ที่คิดใคร่ครวญว่า อะไร คือขนมปัง และมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? มนุษย์ก็เป็นจุดแห่งการพิจารณาใคร่ครวญที่มีคุณค่า เช่นเดียวกับจุดอื่นๆ ที่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบไปแล้ว เมื่อจุดนี้ถูกค้นพบหลังจากผ่านทะลุและทำลายรหัสแล้ว ผู้นั้นก็จะประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์ทั้งมวล ซึ่งพระผู้อภิบาล ผู้ทรงรังสรรค์ทรงเรียกว่า จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล บันทึกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยซึ่งเกือบจะเป็นบันทึกของมนุษยชาติ ของญิน และเผ่าพันธุ์อื่นๆ ทั้งหมด เทวทูต ฟากฟ้า ภูเขา และสวรรค์ รวมทั้งบัลลังก์อันสูงส่ง แม้แต่พระเจ้าผู้ทรงรังสรรค์ก็รวมอยู่ในจุดนี้ด้วย เมื่อจุดนี้เปิดออก มนุษย์เข้าถึงการขึ้นสู่เป้าหมาย และวัตถุประสงค์สุดท้ายในการสังเกตของตนเองทีละขั้นทีละตอน สิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายซึ่งมนุษย์ดำเนินไปสู่ ไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากพระเจ้าผู้ทรงสูงส่ง ในแนวทาง ซูฟีในแนวทาง ซูฟี” (รหัสยนิยม) เรียกว่า ฟะวาด” (หัวใจ) เป็นหัวใจเดียวกับที่ได้รับการประกาศว่า เป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านของพระเจ้า หัวใจที่ไม่เคยโกหกหรือมดเท็จต่อความจริง สิ่งที่หัวใจนั้นเป็นประจักษ์พยานคือความเป็นจริง หัวใจที่สังเกตดูพระผู้อภิบาลผู้ทรงรังสรรค์ ผู้สลักเสลาโลกและพระผู้ทรงรังสรรค์สงวนหัวใจนี้ไว้ในสายพระเนตรของพระองค์ หัวใจที่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งได้อาศัยอยู่ในความเป็นจริง ฟะวาด เป็นสมรรถภาพเดียวเท่านั้น ที่ผู้หนึ่งสามารถประสบความสำเร็จในการรับรู้พระผู้อภิบาล ผู้ทรงรังสรรค์โดยผ่านทางฟะวาดนี้ หลังจากพยายามอย่างจริงใจแล้วที่จะเข้าสัญลักษณ์ของพระเจ้า 

Topics


Parapsychology (Thai)

ควาญะฮ ชัมซุดดีน อะซีมี

และถูกนำเสนอในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

คนส่วนใหญ่รู้จักควาญะฮ์ชัมซุดดีน อะซีมี เพราะรูปแบบการเขียนที่เป็นเลิศ ท่านเป็นเจ้าของหนังสือมากกว่า 13 เล่ม รวมทั้งแผ่นพับ และเอกสารต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งพูดถึงขอบข่ายความรู้สึกทางด้านอภิปรัชญา นอกจากกลวิธีการเขียนที่ดีเลิศแล้ว สำนวนภาษาที่ใช้ยังง่ายต่อความเข้าใจของคนทั่วไปด้วย ผลงานของท่านในการสร้างความเป็นวิทยาศาสตร์ และความเป็นสถาบันให้กับองค์ความรู้เก่าแก่ ที่ท่านรับมาจากครูของท่าน ไม่อาจกล่าวเป็นอื่นได้นอกจากความโดดเด่นน่าสนใจ

ควาญะฮ์ ชัมซุดดีน อะซีมี ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากครูของท่านคือท่าน กอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์