Topics

Ghaib Salat Ki Duniya

Salaat isSallatis ibadat ka naam hey jis mein Allah ki barayi, tazeem aur is ki rbobit o hakmiyat ko tasleem kya jata hey. Salaat har paighambar par aur is ki ummat par farz ki gayi hey. Salaat qaim karkay bandah Allah se qareeb ho jata hey. Salaat fawahishat aur munkirat se rokkk deti hey. Salaat darasal Allah ke liye zehni markaziyat ke husool ka yakeeni zareya hey. Salaat mein zehni yaksoi (concentration) haasil ho jati hey.

Hazrat ibrahim(a. s) Ne apne betay Hazrat ismael(a. s) Ko mecca ki be aabb o giyah zameen par abad kya toh is ki gharz yeh bayan ki.

Ae hamaray parvar-digaar! Taa ke woh salaat (aap ke sath talluq aur rabita) qaim karen.

Hazrat ibrahim ne apni nasal ke liye yeh dua ki:

“ Ae mere parvar-digaar! Mujh ko aur meri nasal mein se logon ko salaat (rabita) qaim karne wala bana.

“ Hazrat ismael(a. s) apne ahal o Ayal ko salaat qaim karne ka hukum dete they. “( Surah maryam aayat 55)).

Hazrat Loot (a. s), Hazrat Ishaq (a. s), Hazrat yaqoob aur in ki nasal ke payghambaroon ke baray mein Quran k_htahekehtahe:

 

“ Aur hum ne un ko naik kamon ke karne aur salaat qaim karne ki wahi ki . “(Surah anbiya. Aayat 73)

Hazrat luqman(a. s) Ne apne betay ko nasiyaat ki:

“ Ae mere betay salaat qaim kar. ” (Surah luqman aayat 17)

Allah ne Hazrat moosa Aleh Salam  Se kaha:

 

“ Aur meri yaad ke liye salaat qaim kar yani meri taraf zehni yaksoi ke sath mutwajjah reh. ”(Surah taahah aayat 14)

Hazrat moosa Aleh Salam aur Hazrat Haroon (a. s) Ko aur un ke sath bani Israel ko Allah ne hukum diya.

“Aur Allah ne salaat ka hukum diya hey. ”(Surah maryam aayat 31)
aakhri aasmani kitaab Quran batata hey ke arab mein yahood aur isaai qaim Salat o they.

Tarjuma: “Ahal kitaab mein kuch log aisay bhi hein jo raton ko kharray ho kar Allah ki ayatain parhte hein aur woh sajda (Allah ke sath supurdagi)
krte hein. ”(Al e imran aayat 113)

“Aur woh log jo mohakam pakarte hein kitaab (Allah ke banaye programme aur aasmani qanoon) ko aur qaim rakhtay hein salaat hum zaya nahi karte ajar neki karne walon ke. ”(Airaaf 120)

Bandah jab Allah se apna talluq qaim kar laita hey toh is ke dimagh mein woh darwaaza khil jata hey jis se woh ghaib ki duniya mein daakhil ho kar wahan ke halaat se waaqif ho jata hey.

Salaat ke ma-ani, mafhuum aur namaz ke aamaal par tafkr karne se yeh nateeja akhaz hota hey ke salaat darasal zehni salahiyat (concentration) ko bahaal kar deti hey. Ensaan zehni yaksoi ke sath shaori kaifiyat se nikal kar la shaori kaifiyat mein daakhil ho jata hey. Muraqba ka mafhuum bhi yahi hey ke bandah har taraf se zehan hata kar, shaori duniya se nikal kar la shaoori duniya, ghaib ki duniya se aashna ho jaye. Bandah jab salaat qaim karta hey aur Allah ke sath is ka talluq qaim ho jata hey. Toh poori namaz muraqba hey.

Salaat (namaz) mein yaksoi haasil karne aur Allah se talluq qaim karne aur Allah ke samnay sajda huzoori karne ke liye yeh muraqba karaya jata hey.
Wudu ke baad salaat qaim karne se pehlay aaraam da nashist mein qibla rukh baith kar teen martaba duroood shareef, teen baar kalma shahadat parh kar ankhen band kar len.

Aik minute se teen minute taq yeh tasawwur qaim karen.

“ Arsh par Allah mojood hey, tjlyat ka nuzool ho raha hey aur mein arsh ke neechay hon. ”is ke baad kharray ho kar salaat qaim karen.

Muraqba ki terhan aadmi jab gird o paish se be khabar ho kar namaz mein yaksoi haasil kar laita hey. Toh yahi qiyam salaat ka muraqba hey.
Quran pak Allah ka kalaam hey aur un haqayiq o Muarif ka bayan hey jo Allah taala ne bawaseela Hazrat Jibryil (a. s), Anhazrat aleh Salat o valslam ke qalb Ather par nazil farmaiye. Quran Majeed ka har lafz Anwaar o tjlyat ka zakheera hey. Bzahir mazameen ghaib arabi alfaaz mein samnay hein, lekin alfaaz ke peechay noori tamasulat aur maani ki wasee duniya mojood hey. Tasawuf aur rohaniyat mein yeh koshish ki jati hey ke rooh ki aankhh se alfaaz ke noori tamasulat ka mushahida haasil kya jaye taa ke Quran pak apni poori jamiat aur manoyt ke sath roshan ho jaye. Quran Majeed mein bhi is haqeeqat ki taraf ishara mojood hey aur usay haasil karne ki hadaayat ki gayi hey.

Jab bhi Quran Majeed ki talawat ki jaye. Chahay namaz mein, tahajud ke nawafil mein ya sirf talawat ke waqt, aadmi yeh tasawwur kere ke Allah is kalaam ke zariye mujh se mukhatib hein aur mein mula aala ki Maarfat is kalaam ko sun raha hon. Is talawat ke waqt woh yeh khayaal qaim rakhay ke rehmat Ellahi alfaaz ke noori tamasulat is par munkashif kar rahi hey.
Jab aadmi is zehni tavajja (muraqba) ke sath talawat kalaam Allah karta hey toh is nisbat mein inhimak hota hey jis nisbat se Quran Majeed ka nuzool hua hey. Nisbat ke baar baar daur karne se aadmi ka qalb muala aala se aik rabt peda kar laita hey. Chunanchey jab woh Quran Majeed parhta hey toh jis qader is ke qalb ka aaina saaf hota hey isi munasbat se maani o mafahem ki noorani duniya is ke oopar zahir honay lagti hey. 


MURAQABA

KHWAJA SHAMS-UD-DEEN AZEEMI

Ghaare Hira ke naam
jahan Nabi Aakhir ulzman Alaihiesalat o valslam ne Muraqba kya aur
Hazrat Jibrayel (a. s) Quran ki ibtidayi ayaat le kar zameen par utre